Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vrijzinnig-Democratische Bond
naam, varianten VDB
V.D.B.
periode van bestaan 1901 - 1941
organisatie en inrichting politieke partij van liberale signatuur
de VDB vertegenwoordigde meer dan haar zusters de Liberale Unie en de Liberale Staatspartij, het vooruitstrevende en sociale liberalisme
taak, activiteiten het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beinvloeding van de publieke opinie, het overheidsbeleid en meer direct op deelname in de regering
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
1 inv. nr
toon alle informatie