Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Stichting Winterhulp Nederland
naam, varianten WHN
W.H.N.
periode van bestaan 1940 - 1945
organisatie en inrichting Winterhulp was de, overigens mislukte, armenzorg volgens nationaal-socialistisch model
de organisatie werd opgericht op 22 oktober 1940 door rijkscommissaris Seyss-Inquart
deze wilde naar Duits voorbeeld een “Volkswohlfahrt”
vooruitlopend op de oprichting van dat laatste, de Nederlandse Volksdienst genaamd, werd de Stichting Winterhulp opgericht
...
taak, activiteiten volgens art. 2 van het oprichtingsdecreet was de doelstelling: ?Het is de taak der Stichting om de in het bezette Nederlandsche gebied levende behoeftige Nederlandsche staatsburgers zonder aanzien des persoons hulp en ondersteuning te verschaffen.?;
de steun bestond uit waardebonnen en goederen als levensmiddelen, kleding etc.
aanvankelijk kregen Joden ook steun (De Jong...
zuil
vindplaats a) gedeelte op het Nationaal Archief, Den Haag
b) op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam bevindt zich een gecombineerd archief van Winterhulp en de Nederlandse Volksdienst
zie voor dit deel het format van de Nederlandse Volksdienst
openbaarheid a) raadpleging alleen na toestemming van de directeur van het Nationaal Archief
gegevens over nog levende personen mogen niet in de openbaarheid worden gebracht
b) op dit archief is de bij het NIOD gebruikelijke regeling van toepassing
personen die een archief willen raadplegen dienen vooraf een verklaring te ondertekenen
omvang; inventarisnummers a) 8,25 meter
b) 4,60 meter (samen met Ned. Volksdienst)
toon alle informatie