Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Johan Willem Albarda
naam, varianten geen
periode 1877 - 1957
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland,  I, 5-7
Biografisch woordenboek socialisme V, 1-7
NN
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938, p. 33.
functies politicus
directeur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs Amsterdam (1911-1913)
lid Tweede Kamer (1913-1939)
partijleider van de SDAP (1925-1940)
minister van Waterstaat (1939-1945)
lid Raad van State (1945-1957)
literatuur (NCC) Grondslagen, te nemen ter beteugeling der werkloosheid en tot afwering harer gevolgen? Wat valt hierbij voor de overheid te doen? [J.A. Levy, J.W. Albarda, J. Wolterbeek Muller]
's-Gravenhage, 1909. 199 p.
[Prae-adviezen Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, 1909].
typering
zuil socialistische zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1895 - 1981
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 0,55 m
49 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd tijdens de Duitse inval in mei 1940 heeft mevr. Albarda in opdracht van haar man zijn gehele persoonlijke archief vernietigd
bijna alle bewaard gebleven stukken dateren derhalve van na 1940
toegang(en) plaatsingslijst met korte inleiding door Jaap Haag, 1993
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang min of meer ingedeeld naar werkterreinen van Albarda
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig voordrachten over ‘Arbeidswetgeving’, 1917, inv.nr. 37.
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geen
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen Het archief bevat veel informatie over Albarda’s periode in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog