Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Alphonse Marie Auguste Ariëns
naam, varianten geen
periode 1860 - 1928
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 16-17
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, I, 4-7
aan de archiefinventaris is eveneens een biografie toegevoegd (zie daar)
functies katholiek geestelijke en voorman van de katholieke arbeidersorganisatie
volgde de gymnasium-opleiding op het internaat Rolduc
studie priesteropleiding aan het aartsbisschop seminarie Rijsenburg (1878-1882)
studeerde 1882-1886 te Rome dogmatische theologie en filosofie
maakte in Italië kennis met de eerste vormen van katholiek sociaal apostolaat
kapelaan te Enschede (1886-1901)
richtte  hier 1889 een katholieke arbeidersvereniging op, die in 1885 werd omgezet in de christelijke interconfessionele vakvereniging Unitas
stichtte in 1895 een coöperatieve textielfabriek te Haaksbergen
sinds 1895 actief in de drankbestrijdingsorganisatie, oprichter van het "Kruisverbond"
pastoor te Steenderen (Gld.) (1901-1908) en pastoor te Maarssen (1908-1926)
geestelijk adviseur en bestuurder van diverse (vakbonds)organisaties en andere verenigingen, in het bijzonder op het terrein van de bestrijding van drankmisbruik
lid van de nationale enquête-commissie na de spoorwegstaking van 1903
adviseur op sociaal terrein van het Nederlands episcopaat
ook actief op het terrein van de apologetiek en de katholieke vrouwenbeweging.
literatuur (NCC) archief .

Mes, W.A.A., en M.T. Smit
Inventaris en bibliografie van de collectie Alfons Ariëns
Nijmegen, 1978. 292 p.
[Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, band 3]


publicaties van Ariëns

Die Arbeitsdauer in der niederländischen Textilindustrie
Amsterdam, 1906. 36 p.

Roes, J. (ed.)
Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns 1887-1901
Nijmegen en Baarn, 1982. 651 p.
[met een inleiding door Roes, p. i-lxxxi]

De Katholieke Sociale Actie
[Z.pl.], 1922. 26 p.


publicaties over Ariëns

Brom, G.
Alfons Ariëns
Amsterdam, 1941, 2 dln.

Herinneringen aan Alfons Ariëns
Nijmegen, 1978. 100 p.
[MemoReeks, cahier 7]

Lohman, H.
Portret van een priester. Het leven van Alphons Ariëns in woord en beeld
Hilversum, 1980. 191 p.

Pas, W. van de
Alfons Ariëns, de apostel van de sociale rechtvaardigheid en van de
klassenvrede in een door liefdeloosheid verdeelde wereld
Utrecht, [1958]. 155 p.

Pas, W.M. van de
“Alfons Ariëns (1860-1928), bij zijn honderdste geboortedag”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 15 (1960), p. 227-233

Rogier, L.J.
Alfons Ariëns, apostel en pionier
’s-Hertogenbosch, 1954.

Voor de biografie van Ariëns is nog van belang:
in het archief van het aartsbisdom Utrecht : zaligverklaring van Alphons  Ariëns, 1902-1967 (inv. nrs. 74-75)
NB: deze stukken bevatten informatie over leven en activiteiten van Ariëns.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1877 - 1962
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 6 meter
1880 nrs.
informatiedrager papier
vernietigd niets
toegang(en) Mes, W.A.A., en M.T. Smit
Inventaris en bibliografie van de collectie Alfons Ariëns
Nijmegen, 1978, 292 p.
[Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, bd. 3]
kenmerk toegang geen
indices op toegang indices op personen, onderwerpen, instellingen en plaatsnamen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van P.J.M. Aalberse : brieven e.d. van Ariëns, 1899-1928 (inv. nr. 278).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven In verband met het reeds lang lopende zaligverklaringsproces is een grote hoeveelheid, voornamelijk handschriftelijke documentatie (o.m. correspondentie) verzameld en in origineel gedeponeerd in het archief als onderdeel 3 van de inventaris.
Gedeponeerd archief: Weverij De Eendracht te Haaksbergen, 1894-1901 (onderdeel 2 van de inventaris)
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief systematisch onderverdeeld in reeksen naar aard of onderwerp
de afzonderlijke inventarisnummers zijn voor het merendeel van kleine omvang
structuur toegang volgt de indeling van het archief
bijlagen bij de toegang toegevoegd is een volledige bibliografie van Ariëns (p. 148-236)
statistische gegevens geen
inhoud overig toespraak over pensioen voor arbeiders en kieswet, gehouden voor de Kernvergadering te Enschede, 1893 (inv. nrs. 974/11)

toespraak over ouderdomsvoorziening voor arbeiders, gehouden voor de derde bondsdag van de R.K. Werkliedenvereenigingen in het aartsbisdom Utrecht, 1895 (inv. nr. 1003)

"De arbeidersverzekering in het Duitsche Rijk", toespraak gehouden in het Vereenigingsgebouw te Hengelo, 1898 (inv. nr. 1032)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal Duitsland
opmerkingen zie ook de bibliografie van Ariëns, opgenomen in de toegang, nrs. 233, 239, 247, 570, 573, 580, 700