Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Louis Joseph Maria Beel
naam, varianten geen
periode 1902 - 1977
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 30-32
functies katholiek staatsman
na een loopbaan bij de lagere overheid adviseur voor de regering (1944-1945)
minister van Binnenlandse Zaken (1945-1947)
minister-president (1946-1948)
minister van Binnenlandse Zaken (1951-1956)
lid Raad van State (1958)
minister-president (1958-1959)
vice-president Raad van State (1959-1972)
literatuur (NCC) publicaties van Beel en bronnenuitgaven

Stevens, R.J.J., L.J. Giebels, P.F. Maas, ed.
De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor formateurs
Nijmegen en 's-Gravenhage, 1994. 282 p.

Oerle, J.E.C.M. van, ed.
Kabinetsformatie onder hoogspanning. 1948, de formatiedagboeken van Beel, Drees, Van der Goes van Naters en Romme
Amsterdam, 1989. 134 p.

“De toepassing van het recht op verhaal”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 19(1940), p. 15-18

“De beteekenis der decentralisatiegedachte voor de burgerlijke armenzorg”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 19 (1940), p. 143-146

“De doorvoering van de functionele naast de territoriale decentralisatiegedachte bij onze burgerlijke armenzorg", in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 19 (1940), p. 165-167

“De “schablone” in onze burgerlijke armenzorg”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 19 (1940), p. 263-265
[oprichting van het Rijksarbeidsbureau per 1 januari 1941
nieuwe opzet werklozensteunregeling en ouderdomsverzekering]

“De organen van den openbaren onderstand”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 20 (1941), p. 141-144 en 158-162
[armenwetten uit de periode 1800-1854]

“Sociale verzekeringsrenten en armenzorg”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 20 (1941), p. 295-296

“De eenzaamheid van de mens der twintigste eeuw”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift , 9 (1956/1957), p. 170-174
[rede gehouden door Beel in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum]

“Verhouding Kerk - particulier initiatief t.a.v. het sociaal-charitatieve werk”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift , 12 (1959/1960), p. 73-80
[toespraak gehouden door Beel in zijn kwaliteit van voorzitter van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum bij de herdenking van het tienjarig bestaan van het Diocesaan Centrum Roermond op 28 november 1959]

Urgente problemen rond sociaal-charitatieve centra [Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum , Commissie Urgente Problemen]
[Z.pl.] [Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum], [ca. 1963]. 35 p.


publicaties over Beel

biografie:
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 30-32

Bogaarts, M.D.
De periode van het kabinet-Beel, 3 juli 1946-7 augustus 1948
Nijmegen, 2 dln in 4 banden.

Giebels, L.J.
Beel, van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977
Den Haag en Nijmegen, 1995. 649 p.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1946 - 1989
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid ten dele openbaar, voor een ander deel is tot 2018 voor raadpleging toestemming vereist van de directeur van het Algemeen Rijksarchief
omvang; inventarisnummers 27 meter
380 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd een deel van het persoonlijk archief van Beel is op zijn aanwijzingen vernietigd (zie: Giebels, Beel, p. xii).
toegang(en) inventaris door J.A.A. Bervoets (1978 en later) met inleiding (1 p.)
kenmerk toegang nr. 2.21.017
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven archieven van andere leden van de familie Beel waaronder zijn vader
opmerkingen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
structuur toegang de stukken zijn gegroepeerd rond de door Beel beklede functies
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen het archief bevat geen stukken die specifiek over het onderwerp gaan