Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

  ALGEMEEN
Naam Wiert Pauwel Berghuis
naam, varianten geen
periode 1911 - 1989
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 27-30
functies politicus (ARP)
burgemeester van Smilde (1940-1941 en 1945-1952)
burgemeester van Kampen (1952-1970)
lid Provinciale Staten van Drenthe (1950-1952)
voorzitter van de ARP (1956-1968)
lid Eerste Kamer (1959-1977)
literatuur (NCC) geen
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1931 - 1984
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid beperkt
voor stukken jonger dan 50 jaar is toestemming vereist van mevr. drs. C.K. Berghuis
omvang; inventarisnummers 12,9 meter
487 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris door C.K. Berghuis (1984) met een historische en archivistische inleiding (p. 9-14)
kenmerk toegang 2.21.250
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief, zo die er al geweest is, is onbekend
structuur toegang een hoofdindeling in ‘persoonlijk leven en openbaar leven’
het gedeelte ‘openbaar leven’ is als volgt onderverdeeld:
algemeen
wetenschappelijk
ambtelijk
partijpolitiek
parlementair
Europese politiek
Christelijk en (semi-)kerkelijk
Overig
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig Ministeriële Commissie Onmaatschappelijke Gezinnen, 1948-1951 (inv. nr. 154).  
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen