Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Commissie-Van Rhijn (Gemengde)
naam, varianten deze commissie komt onder diverse benamingen in de stukken voor
de officiële naam was: Gemengde Commissie-Van Rhijn
ter onderscheid van de in Londen bestaande Commissie-Van Rhijn wordt zij ook wel de Nederlandse Commissie-Van Rhijn genoemd
verwarring kan ontstaan doordat mr. dr. A.A. van Rhijn ook nog voorzitter was van een interdepartementale commissie die in 1949 door de minister van Sociale Zaken werd ingesteld
deze publiceerde in 1950 een nota over de organisatie van de werkgelegenheidspolitiek.
periode van bestaan 1945 - 1948
organisatie en inrichting de Commissie ontstond in september 1947 door een samenvoeging van een technische commissie onder leiding van mr. A.A. van Rhijn, en een commissie van de Stichting van de Arbeid die werd geleid door prof. mr. B.C. Slotemaker
de minister van Sociale Zaken, W. Drees sr., wilde ministerie en Stichting samen een plan zouden maken voor een nieuwe aanpak van de oudedagsvoorziening
later breidde deze commissie haar taak uit tot de gehele sociale verzekering
in maart 1948 bracht zij haar eindrapport uit.
taak, activiteiten de Commissie bestond uit:

van de zijde van het ministerie:
mr. dr. A.A. van Rhijn, voorzitter
mr. J.A. Berger, voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars
mr. A.M. Engels, hoofd van de afdeling Arbeidersbescherming (Sociale Zaken)
J.C. Schröder, oud-wiskundig adviseur van de Rijksverzekeringsbank
mej. mr. G.J. Stemberg, oud-hoofd van de afdeling Sociale Verzekering (Sociale Zaken)
mr. A.C.M. van de Ven, hoofd van de afdeling Sociale Verzekering (Sociale Zaken)

en van de zijde van de Stichting:
prof. mr. B.C. Slotemaker, voorzitter van de commissie voor sociale verzekeringen van de Stichting van de Arbeid
mr. J.J.M. Veraart, secretaris van voornoemde commissie
mr. F.F.X. Cerutti, secretaris van de hoofdafdeling Sociale Zaken van de Stichting voor de Landbouw
mr. G.C. van Dijk, secretaris van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond
mr. A.J. Hammerstein, secretaris van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en het R.K. Verbond van Werkgeversvakverenigingen
Th.S.J. Hooij, namens de Raad van Bestuur in Middenstandszaken
mr. J. Kramer, secretaris van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland
H.J. Kuiper, voor de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB)
mr. C.E.J. Maitland, secretaris van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond
F.P. Fuykschot, namens het Christelijk Nationaal Vakverbond
A. Vermeulen, namens het Nederlands Verbond van Vakverenigingen

het rapport van de Commissie werd gepubliceerd in maart 1948
voorloper
opvolger
geen
literatuur (NCC) rapport

Rapport inzake de Herziening van de sociale verzekering uitgebracht door een Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Minister van sociale zaken en van de Stichting van den arbeid. Met schema
Den Haag, 1948
(aanwezig in de Kon. Bibliotheek, signatuur Broch. 7687
niet ingevoerd in de automatische catalogus)

literatuur

Barneveld, H. van
"De voorgenomen herziening der sociale wetten", in:
De Vereenigde Verzekeringspers , 4 (1946), p. 49-50, 58-59, 66-67, 74, 82-83, 146-147, 155-157, 170-171 en 181-183

Barneveld, H. van
"De wetten der sociale verzekering op de helling", in:
De Verzekeringsbode , 66 (1947), p. 101-102

Barneveld, H. van
Een stem over de herziening der sociale verzekering
's-Gravenhage [Studiecommissie uit het Verzekeringsbedrijf], [1948]. 118 p.

Bruyn, G. de
"Sociale zekerheid", in:
Economisch-Statistische Berichten , 28 (1943), p. 302
[kritiek van prof. Cassel op het plan-Beveridge]

Egeraat, L. van
"Nederland krijge sociale zekerheid", in:
De Nieuwe Eeuw , 28 (1947), nr. 1410 (124)
+
nabeschouwing door NN Veenhuizen, nr. 1418 (132)

Fortanier, G.F.
"Unificatie der sociale verzekering", in:
Economisch-Statistische Berichten , 31 (1946), p. 234-235

Michielsen, A.B.
"Sociale zekerheid. Het Rapport-Van Rhijn", in:
Katholiek Cultureel Tijdschrift , 1 (1945/46), II, p. 382-387
[daterend van na 10 oktober 1945]

Overbeek, G. van
"Beveridge en de sociale verzekering. Technische opzet van zijn plan", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 24 (1943), p. 17-18

Overbeek, G. van
"Voor en tegen het plan-Beveridge. De maker zelf aan het woord !", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 24 (1943), p. 32-34

Overbeek, G. van
"Het plan-Beveridge. Een litteratuur-documentatie", in:
De Sociale Verzekeringsgids , 24 (1944), p. 77-79

Scholtens, A.L.
"Sociale zekerheid", in:
Weekblad voor Gemeentebelangen , 24 (1945), p. 193 en 309
[naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Van Rhijn]

Schouwenburg, M.G.L. van
Unificatie der sociale verzekeringen
[Z.pl.], [1946.]. 166 p.

Sociaal Maandblad , 2 (1947), nr. 12 (december)
Themanummer Reorganisatie der Sociale Verzekering
nr. 12 van jaargang 2 (1947)
met:
M.G.L. van Schouwenburg
Hervorming der sociale verzekering, p. 270-282
[tekst van een voordracht gehouden op 12 juni 1947 voor de Kring van Directeuren en Administrateurs van Bedrijfsverenigingen
gaat vooral over de uitvoering]
gevolgd door debat waaraan deelnamen:
A.C.M. van de Ven p. 283
B.A. van Schaik, p. 284-286
Chr. van den Heuvel, p. 286-287
J.N. Smit, p. 287-288
antwoord van de inleider, p. 288-292.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats de vindplaats van dit archief is onbekend
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager onbekend
vernietigd het archief is mogelijk vernietigd
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven geen
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan het rapport van deze commissie ligt ten grondslag aan alle na 1948 vastgestelde sociale verzekeringswetten, maar het leidde niet rechtstreeks tot een bepaalde wet.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen