Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Pieter Arie Diepenhorst
naam, varianten geen
periode 1879 - 1953
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 141-142
zie ook de biografie in de uitgave van zijn “Herinneringen” door J. de Bruijn en R.E. van der Woude, p. 5-24 (zie onder literatuur)
functies jurist, econoom, politicus (ARP) en hoogleraar
hoogleraar economie en strafrecht aan de  Vrije Universiteit (1904-1949)
lid gemeenteraad van Amsterdam (1908-1913 en 1917-1920)
lid Eerste Kamer (1920-1946)
hoofdredacteur De Rotterdammer (1911-1927)
leider van het Tweede Christelijk Sociale Congres (1919)
redacteur van Stemmen des Tijds (1918-1941)
literatuur (NCC) publicaties van P.A. Diepenhorst

Sociale verzekering
Utrecht , 1909. 41 p.

Sociale wetgeving
Utrecht, 1909. 18 p.
Reeks: Om het roer van staat
nr.  7

De verbetering van de sociale positie van den landarbeider
Utrecht, 1910. 42 p.
Reeks: Christendom en maatschappij
serie 3
nr. 3

Sociale gemeentepolitiek
Utrecht , 1912. 45 p.                   
Reeks: Christendom en maatschappij
serie 4, nr. 9

Proces verbaal : tweede christelijk sociaal congres gehouden te Amsterdam op 10, 11, 12 en 13 maart 1919
[voorzitter: P.A. Diepenhorst]
Rotterdam, 1919. 484 p.

Sociale gemeentepolitiek
2e herziene druk,  Utrecht, Ruijs, 1919. 64 p.

Drieërlei weerbaarheid : rede uitgesproken in de vergadering der Eerste Kamer op Donderdag 26 Februari 1925
's-Gravenhage [1925]. 29 p.

De Nederlandsche Arbeidswetgeving .
deel I, Utrecht, 1921
deel II, Zeist, 1930
[met parlementaire geschiedenis van de sociale verzekering (150 pp.)]

De loonarbeid
Kampen, 1931. 442 p.

Naar Drenthe's voorbeeld? : rede, ... 1936 te Assen
1936. 18 p.

Bruijn, J. de en R.E. van der Woude ed.
Herinneringen [van P.A. Diepenhorst]
Amsterdam, 2003.  107 p.
[uitgave van de herinnering, archief Diepenhorst, gedeelte Nationaal Archief, inv. nr. 2]

publicaties over P.A. Diepenhorst

--
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1888 - 1943
vindplaats a) Nationaal Archief, Den Haag
b) een ander deel van het archief bevindt zich op het Historisch Documentatiecentrum voor het Protestantisme te Amsterdam
gedeponeerd in a) ondergebracht in het Familiearchief Diepenhorst
openbaarheid a) beperkt
voor raadpleging van archivalia jonger dan 30 jaar is toestemming vereist van ir. P.A.D.H. Diepenhorst te Domburg
omvang; inventarisnummers a) 2,9 meter (samen met het archief van I.N.Th. Diepenhorst)
112 inv. nrs.
informatiedrager a) papier
vernietigd a) onbekend
het archief is niet volledig
toegang(en) a) inventaris door F.L.M. van Zutphen (z.j.) met historische en archivistische inleiding (p. i-xix)
kenmerk toegang a) 2.21.052
indices op toegang a) index op persoons- en plaatsnamen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven a) onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven Abraham Kuyper (zie daar)
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang de inventaris groepeert de stukken per persoon
de stukken van P.A. Diepenhorst zijn verdeeld over de rubrieken: Archief en Documentatie
de groep ‘Archief” is als volgt onderverdeeld:
1. Algemeen
2. Openbaar leven
3. Particulier leven
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig memoires, ca. 1888 - ca. 1943 (inv. nr. 2)
NB: uitgegeven in 2003 (zie onder literatuur)
“In Memoriam prof. dr. Pieter Arie Diepenhorst”, 1953 (inv. nr. 33)
“De Standaard” van 11 maart 1919 met een verslag van het Tweede Christelijk Sociaal Congres (inv. nr. 62).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen de memoires bestaan uit ca. 50 getypte vellen en lijken interessant
verder verslagen van vacantiereizen met zijn echtgenote, periode 1903-1952 (inv. nrs. 78-79)
diverse foto’s van hem en zijn familieleden.