Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Ferdinand Domela Nieuwenhuis
naam, varianten Ferdinand Nieuwenhuis
periode 1846 - 1919
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland III, 431-433
Biografisch woordenboek socialisme en arbeidersbeweging VI, 157-163
functies anarchist en socialist
lid van de Dageraad (1879)
redacteur van Recht voor Allen (1879-1897)
voorman en propagandist van de Sociaal Democratische Bond (1881-1897)
lid van de Tweede Kamer (1888-1891)
literatuur (NCC) Een vergeten hoofdstuk. Blanke slaven. Een supplement op het historisch gedenkboek Eene halve eeuw 1848-1898
Amsterdam, 1898. 89 p.
typering
zuil socialistische zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1828 - 1917
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 37 archiefdozen, 1 map met knipsels, 32 foliomappen, 6 grote mappen en 23 niet verpakte stukken
aanvulling: 13 inv.nrs
informatiedrager papier
vernietigd de correspondentie van familieleden aan Nieuwenhuis ontbreekt
ook ontbreekt een deel van de Nederlandse correspondentie en vermoedelijk aantekeningen van Nieuwenhuis
deze stukken zijn vermoedelijk al tijdens zijn leven verloren gegaan.
toegang(en) inventaris door R. de Jong, 1956
aanvullende plaatsingslijst door J. Hofman, 1992
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang geen
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig correspondentie die mogelijkerwijs informatie over het onderwerp zou kunnen bevatten:
kopieën van brieven door Domela verzonden aan R. van Zinderen Bakker, z.j. (inv. nr Iib)
correspondentie van A.F. de Savornin Lohman aan Domela, z.j. (inv.nr IIc12).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen dit archief bevat waarschijnlijk geen informatie over het onderwerp