Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Gereformeerd Maatschappelijk Verbond     
naam, varianten GMV
G.M.V.
periode van bestaan 1952 - 1967
organisatie en inrichting opgericht in 1952 als een vereniging van werkgevers en werknemers
alleen leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) konden zich hierbij aansluiten
volgens het Handboek van 1955 kende het Verbond weer een Verbond van Gereformeerde Werkgevers en een Verbond van Gereformeerde Werknemers
tijdens de onderzoeksperiode ontstonden de volgende beroepskringen: agrariërs (1954-), bouwnijverheid (1955-), metaalnijverheid en elektrotechnische industrie (1956-), voedings- en genotmiddelen (1958-), boekhandel, uitgeverij en bibliotheekwezen (1959-), industriële en transportbedrijven (1964-), overheidspersoneel (1955-).
taak, activiteiten volgens het Handboek 1990 ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland geeft het GMV onder meer voorlichting en adviezen, verleent hulp aan leden bij arbeidsmoeilijkheden en treedt als vakorganisatie op namens haar leden
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) periodieken

Ambt en Plicht. Orgaan van het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond en het Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband
1 (1953/54) - 46 (1996/97)
het ADC bezit een complete jaargang

Mandaat. Orgaan van de beroepskringen van het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond
1 (1965) - 11 (1975)
hierna opgenomen in “Ambt en Plicht”

In het ADC bevinden zich ook de jaargangen 39 (1925) - 54 (1940) van de algemene editie van  “Patrimonium. Christelijk Sociaal Weekblad. Officieel Orgaan van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium”.

publicaties over het GMV

Uit liefde ?t goede werken. Vijftien jaar Gereformeerd Maatschappelijk Verbond
Zwolle, 1967. p.

Het G.M.V. in het zilver
Zwolle, 1977.  p.
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1952 - 1967
vindplaats Archief en Documentatiecentrum der Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), Kampen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 3,5 meter
159 inv. nrs. (incl. een gedeelte van de documentatie)
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris door mw. I. van der Lugt (1999) zonder inleiding  
kenmerk toegang archiefnummer 195
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven beroepskring overheidspersoneel, 1956-1967- (inv. nrs. 139-144)
beroepskring overheidspersoneel Oost, 1956-1957 (inv. nr. 145)
afdeling Groningen, 1952-1969 (inv. nrs. 146-147)
afdeling Kampen en IJsselmuiden, 1956-1968 (inv. nrs. 148-149).
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief heeft een eenvoudige structuur
structuur toegang deze volgt het archief
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig oprichting en instandhouding, 1950-1973 (inv. nr. 36)
adressen bestuur, afdelingen en beroepskringen, 1962-1970 (inv. nr. 39)
diverse beroepskringen, 1954-1967 (inv. nrs. 79-130).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
Het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond heeft geen zetel in de Sociaal-Economische Raad.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen