Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Kabinet van de minister-president
naam, varianten zie de archiefbeschrijving van het ministerie van Algemene Zaken en Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk
periode van bestaan
organisatie en inrichting  
taak, activiteiten
voorloper
opvolger
literatuur (NCC)
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats
openbaarheid  
omvang; inventarisnummers
informatiedrager
vernietigd
toegang(en)
kenmerk toegang
indices op toegang
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven  
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven
opmerkingen
INHOUD
structuur archief
structuur toegang
bijlagen bij de toegang
statistische gegevens
inhoud overig
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen
internationaal
opmerkingen