Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Cornelis Lely
naam, varianten geen
periode 1854 - 1929
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, p. 331-332
functies politicus (liberaal)
diploma civiel ingenieur Polytechnische School Delft (1875)
ingenieur in dienst van de particuliere Zuiderzeevereeniging (1886)
lid Tweede Kamer (1894-1897, 1901-1902, 1905-1910 en 1918-1922) en van de Eerste Kamer (1910-1913)
minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid (1897-1901)
onder dit ministerie viel toen ook de afdeling Arbeid
ontwerper van de eerste Ongevallenwet van 1901
gouverneur van Suriname (1902-1905)
wethouder van Den Haag (1908-1913)
minister van Waterstaat (1913-1918)
Lely was primair een waterstaatsman (Zuiderzeewerken), maar hij zorgde er ook voor dat de eerste sociale verzekeringswet, de Ongevallenwet van 1901, door de Staten-Generaal werd aangenomen
literatuur (NCC) Jansma, K.,
Lely, de bedwinger der Zuiderzee .
Amsterdam, 1948
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 18 - 19 (het gedeelte van en over C. Lely).
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in maakt deel uit van het familiearchief  Lely
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 27 meter (het familiearchief)
15 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd het archief heeft het karakter van een collectie verzamelde documenten.
toegang(en) inventaris door J. Bervoets met historische en archivistische inleiding ( 4p.).
kenmerk toegang 2. 21.210
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen
INHOUD
structuur archief familiearchief met veel documenten die mijlpalen in het leven van de mannelijke leden ervan markeren
structuur toegang de stukken zijn verdeeld in prive- en openbaar leven en binnen de laatste sector onderverdeeld naar functies
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921).
verwijzing naar andere archiefvormers
NB: het archief van de afdeling Arbeid, de afdeling van het ministerie die het wetsontwerp Ongevallenwet heeft voorbereid en de uitvoering ervan heeft begeleid, is verloren gaan
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen