Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Hendrik Pieter Marchant 
naam, varianten geen
periode 1869 - 1956
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 367-370
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938, p. 978.
functies politicus (Vrijzinnig Democratische Bond) en minister
lid van de Tweede Kamer voor de Radicale Bond en de Vrijzinnig Democratische Bond (1900-1933)
voorzitter Tweede-Kamerfractie Vrijzinnig Democratische Bond (1916-1933)
minister van Onderwijs (1933-1935)
na 1935 was zijn politieke rol uitgespeeld.
literatuur (NCC) archief en bibliografie

Schaepman, Ch.J.A.M.
Inventaris van de papieren van Mr. H.P. Marchant 1869-1956
's-Gravenhage [Algemeen Rijksarchief], 1968. 67 p.

Groenewald, P.
Bibliografie van de boeken, brochures en tijdschriftartikelen van Mr. H.P. Marchant (1869-1956)
Amsterdam, 1986. 68 p.


publicaties van Marchant

NN, “Mr. Marchant over armenwetgeving”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 5 (1904), p. 41
(samenvatting van een lezing gehouden door mr. Marchant voor de Vrijzinnig-Democratische Kiesvereeniging te ’s-Gravenhage op 9 februari 1904)


publicaties over Marchant

biografie:
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 367-370

Groenewold, C.A.
H. P. Marchant (1869-1956), "le tigre neerlandais"
Kampen, 1992. 338 p.
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1888 - 1952
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
628 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) Schaepman, Ch.J.A.M.
Inventaris van de papieren van Mr. H.P. Marchant 1869-1956
’s-Gravenhage [Algemeen Rijksarchief], 1968, 67 p.
kenmerk toegang 2.21.117
indices op toegang index op persoons- en plaatsnamen en op zaken
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van: P.J.M. Aalberse , brieven van Marchant aan Aalberse, 1909-1945 (inv. nr. 444).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang de inventaris heeft de volgende indeling:
I. Stukken van persoonlijke aard
II. Stukken betreffende zijn loopbaan
a. advocaat
b. politicus
c. voorzitter Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe
III. Aantekeningen, publikaties en briefwisseling na 1935
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig Brieven van A. Kerdijk o.a. over de oprichting van een Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te Deventer, 1899 (inv. nr. 205)
wetsontwerp met memorie van toelichting betreffende de invaliditeitsverzekering, 1917 (inv. nr. 245)
krantenartikelen over het wetsontwerp-Marchant over de ouderdomsrente, de ouderdomswet en het staatspensioen, 1918 (inv. nr. 248).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen hoewel Marchant, ook na zijn vertrek uit de politiek in 1935 veel publiceerde, bevat zijn archief geen manuscripten en aantekeningen over het onderwerp