Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Nijverheidsenquête van Struve en Bekaar
naam, varianten geen
periode van bestaan 1888 - 1890
organisatie en inrichting het onderzoek werd uitgevoerd door de in Maastricht gestationeerde waterstaatsingenieur A.A. Bekaar en de ingenieur van het stoomwezen te Amsterdam H.W.E. Struve
het onderzoek vond plaats tussen 20 februari 1888 en 23 januari 1890
in 24 maanden bezochten zij persoonlijk ruim 3.400 fabrieken
met dit onderzoek kreeg de rijksoverheid de beschikking over een grote database met tal van gegevens over het bedrijfsleven.
taak, activiteiten de parlementaire enquêtecommissie van 1886/7 adviseerde in zijn eindrapport om gegevens te verzamelen over fabrieken en werkplaatsen, zodat de rijksoverheid beter geïnformeerd zou raken
bij KB van 20 februari 1888 kregen de enquêteurs opdracht om in eigen persoon informaties in te winnen
zij verzamelden gegevens over de aard van het bedrijf, de eigenaren, het aantal werklieden, de werktijden, de mechanisering, het uiterlijk van de gebouwen, vrouwen- en kinderarbeid, de toestand van de toiletten, huisvesting door het bedrijf, brandgevaar, en, wat voor dit onderwerp van belang is, zieken- en pensioenfondsen
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) Bauer, S.
Jena, 1903
[volgens Geudeker (1931) zijn hierin de door ir. G.J. van Thienen bewerkte resultaten van de enquête samen met andere gegevens over Limburg en Tilburg verschenen
dit boek is aanwezig in de bibliotheek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis]

Geudeker, Th.C.
Verhandeling voor het Nederlandsch Instituut voor Efficiency – Efficiency-dagen oktober 1931, publicatie nr. 63

Reudink, Georg
“Een verwaarloosde bron: de Nijverheidsenquete van Struve en Bekaar (1888-1890)”, in:
NEHA-Bulletin , 9 (1955), p. 190-193.

Molenaar, A.N.
(deel I, Zwolle, 1953), p. 276.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats Nationaal Archief,  signaturen onbekend [sic]
het Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA) en het Instituut voor Maatschappijgeschiedenis van de Erasmusuniversiteit Rotterdam bezitten de gegevens in fotokopievorm
voor NEHA, zie de afdeling Bijzondere Collecties, nr. 375 folio (5 portefeuilles)
voor de Erasmusuniversiteit dient men contact op te nemen met de Universiteitsbibliotheek
deze kopieën zijn hoogstwaarschijnlijk gemaakt in opdracht van prof. dr. N.W. Posthumus
G. Reudink (zie literatuuropgave) vermeldt slechts dat de originelen “van al dit moois” zich bevinden in het Nationaal Archief, maar hij verschaft geen verdere bijzonderheden
Struve verzond de resultaten van het onderzoek op 16 november 1893 vanuit Haarlem  -hij was daar inmiddels gestationeerd als inspecteur van de arbeid voor het derde district-  naar het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid (brief d.d. 16 november 1893)
in het Nationaal Archief heb ik deze stukken echter niet kunnen vinden.
openbaarheid volledig openbaar
omvang; inventarisnummers onbekend
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) niet van toepassing
kenmerk toegang niet van toepassing
indices op toegang niet van toepassing
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend, mogelijk in het archief van de Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie, hoewel de inventaris deze enquête niet noemt.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de twee enquêteurs verwerkten hun gegevens in grote tabellen die met de hand werden ingevuld
deel 1: Noord-Holland
deel 2: Zuid-Holland
deel 3: Noord-Brabant en Zeeland zonder Tilburg
deel 4: Utrecht en Gelderland
deel 5: Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
de tabellen hebben 34 kolommen
kolom 34 is een restgroep met daarin de volgende voor het onderwerp relevante gegevens:
G maatregelen en reglementen in het belang van gezondheid en veiligheid
H uitvoerbaar van de maatregelen vermeld onder G
I ondersteuning, verzekering en maatregelen van eerste hulp bij ongelukken
K verschaffing van woningen en onderwijs door de werkgever
L zieken- en pensioenfondsen.
structuur toegang niet van toepassing
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland (behalve Tilburg en de provincie Limburg die niet door de enquêteurs bezocht werden, omdat zij al voorkwamen in de parlementaire enquête)
internationaal niet van toepassing
opmerkingen een groot deel van de gegevens uit de enquête is door het NEHA verwerkt in een database die op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te vinden is
pad: home page > Also on this server > NEHAVEHB > Special collections > Struve en Bekaar
in de laatste twee velden, nrs. 60 en 61, zijn de gegevens over fondsen te vinden
zie voor de opzet van de database ook het artikel van Reudink in het veld literatuur hierboven
het handschrift van Struve is niet gemakkelijk te lezen.