Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Baltus Hendrik Pekelharing
naam, varianten roepnamen: Baltus, Bal, Pekel, Peek, Pekie
periode 1841 - 1922
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 421-423
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VI, 167-171
functies studeerde rechten in Leiden en promoveerde daar in 1862 op stellingen
in dienst van de provinciale griffie van Noord-Holland (1862-1866)
lid van de Vereniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek (1863)
leraar aan de HBS te Zutphen (1866-)
redacteur van de Zutphense Courant  (1867) en medewerker van Het Vaderland
redacteur van Vragen des Tijds (1875-)
redacteur van het Sociaal Weekblad (1887-1900)
secretaris van het Comité ter bespreking der sociale kwestie (1870-1880)
lid en voorzitter van het Comité voor Algemeen Stemrecht (1879-)
hoogleraar aan de Polytechnische School te Delft (1874-1907)
secretaris van de Raad van Bestuur van deze school (1985-1905)
lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek (1892-1909)
literatuur (NCC) publicaties van Pekelharing

“Naar aanleiding van de sociale quaestie”, in:
De Tijdspiegel , 28 (1871), II, p. 469-484
[bespreking van de tweede druk van E. About, ABC du travailleur uit 1869]

“Herinneringen aan een tweetal comités, in:
Vragen des Tijds , 1895, II, p. 354-381
[Comite ter bespreking der sociale kwestie en Comité voor algemeen stemrecht]

“Algemeene armenraden”, in:
Sociaal Weekblad , 11 (1897), p. 263-264, 271-273, 277-279 en 301-303

Mr. A. Kerdijk
Haarlem, 1905, 38 p.
[Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen, dl. 36, afl. 6]

“Gemeentelijke Bank van Leening”, in:
De Economist , 1915, p. 87-107 en 183-202.


publicaties over Pekelharing

Koek, T.
Tussen harmonie en sociale strijd. Mr. B.H. Pekelharing te Zutphen, 1866-1874
doctoraalscriptie Amsterdam, 1988. 

Tijn, Th. van
“Den werkman het gevoel van verlaten zijn ontnemen. De progressief-liberalen in Nederland en het sociale vraagstuk (ca. 1870-1896)”, in:
G.J. Schutte red.
Een arbeider is zijn loon waardig
(Den Haag, 1991), p. 181-201.
typering
zuil socialistische zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis, Amsterdam
volgens het Biografisch Woordenboek Socialisme, dl. VI, p. 170 zijn delen van het archief in privébezit.
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 0,12 meter
2 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris z.j. die slechts uit 2 nrs. bestaat
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen stukken van en over Pekelharing zijn te vinden in:
a) Nationaal Archief, Den Haag, Collectie B.D. Tellegen
b) Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Baart de la Faille
c) Rijksarchief in Noord-Holland, Archief Gedeputeerde Staten
d) archief van de Technische Universiteit Delft, Delft
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang geen
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens onbekend
inhoud overig onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geen
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen