Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam jhr. Joan Roëll
naam, varianten geen
periode 1844 - 1914
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 460-462
functies politicus en minister (liberaal)
lid Tweede Kamer (1877-1886, 1888-1894 en 1901-1909)
lid van de Eerste Kamer (1887-1888, 1898-1901 en 1910-1912)
minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de Ministerraad (1894-1897)
vice-president van de Raad van State (1912-1914)
literatuur (NCC) Roëll, J. en J. Oppenheim
Bijdragen tot de regeling van de administratieve rechtspraak
2 dln.
Haarlem, 1899-1902

Taal, G.
Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901
Den Haag, 1980.
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1877 - 1912
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
165 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris
kenmerk toegang 2.21.183.69
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is onbekend
structuur toegang door de inventarisator zijn de stukken gegroepeerd naar de functies die Roëll bekleed heeft
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig wet tot pensioenverzekering van werklieden, aantekeningen, nota’s over deze verzekering in andere landen, motie-Heldt (1895), lijfrentenbank, brieven, krantenartikelen, kamerstukken en literatuur, 1894-1895 (inv. nrs. 36-37)
verwerping van het tweede ontwerp-Ongevallenwet, 1900 (inv. nr. 70)
Beroepswet (1902), 1900-1903 (inv. nr. 72)
eindrapport van de staatscommissie-Rochussen ingesteld bij KB van 29 september 1892, 1893 (inv. nr. 142)
Rijksverzekeringsbank, bevoegdheid omtrent beslissingen of een bedrijf verzekeringsplichtig is, 1904 (inv. nr. 157)
krantenartikelen over staatspensioen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, 1909-1910 (inv. nr. 163).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen