Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Bauke Roolvink
naam, varianten geen
periode 1912 - 1979
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 470-471
functies vakbondsbestuurder en politicus (ARP)
lid van de Anti-Revolutionaire Partij (1935)
lid gemeenteraad Hilversum (1949-1959)
secretaris van het Christelijk Nationaal Vakverbond (1952-1959)
staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid (1959-1963)
lid Tweede kamer (1963) en fractieleider ARP (1965-1967)
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (1967-1971)
lid van de Tweede Kamer (1971-1977)
literatuur (NCC) Kompagnie, Jan H.
Inventaris van het persoonlijk archief van Bauke Roolvink (1912-1979) over de jaren 1930, 1944-1979. Den Haag, 1982

Schaafsma, Douwe
Bauke Roolvink, zijn levensverhaal en politieke terugblik
Hilversum, 1978.
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1944 - 1979
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
  199 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
afgezien van enkele persoonlijke brieven ontbreekt een correspondentie uit hoofde van zijn functies
toegang(en) Kompagnie, Jan H.
Inventaris van het persoonlijk archief van Bauke Roolvink (1912-1979) over de jaren 1930, 1944-1979. Den Haag, 1982
met historische en archivistische inleiding (p. i-xi)
kenmerk toegang 2.21.209
indices op toegang index op persoons- en zaaknamen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief ordening naar onderwerpsdossiers
structuur toegang de oorspronkelijke ordening is intact gelaten
een hoofdindeling ‘Algemeen - Bijzonder’
de afdeling Bijzonder is als volgt ingedeeld:
Staatkundige bemoeiingen
Niet-staatkundige bemoeiingen
stukken over zijn privé-leven en documentatie zijn apart gezet
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal Verenigde Staten
opmerkingen de meeste stukken betreffen de periode na 1967