Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Dirk Uipko Stikker
naam, varianten geen
periode 1897 - 1979
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 536-539
NN
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938, p. 1417.
functies bekleedde een groot aantal functies waarvan  voor dit onderwerp relevant zijn: voorzitter van het Centraal  Overleg in Arbeidszaken (1939-1941), voorzitter van het Sociaal Werkgevers Verbond (1945-1948)
oprichter en eerste voorzitter (tot 1948) van de Stichting van de Arbeid
oprichter en voorzitter van de Partij van de Vrijheid (1946-1948)
Stikker was een van de architecten van de naoorlogse overlegeconomie.
literatuur (NCC) publicaties van Stikker

“‘1940-1945’: De wording van de Stichting van den Arbeid”, in:
P.J. Bouman ed.
150 Jaar Koninkrijk der Nederlanden
Amsterdam, 1963, p. 248-257

Memoires. Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis
Amsterdam/’s-Gravenhage, 1966


publicaties over Stikker

Bottenburg, M. van, e.a.
'Aan den arbeid!', in de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid, 1945-1995
Amsterdam, 1995, 277 p.

Geel, C.W.J. van
Oud, Stikker en de achterban van de V.V.D.
z.p., 1989, 93 p.

Marnix F.
Mr. D.U. Stikker en de na-oorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland
Amsterdam, 1988.  312 p.
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief onbekend (de plaatsingslijst geeft daarover geen uitsluitsel)
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid voor raadpleging van het archief is toestemming vereist van de directeur van het Nationaal Archief
omvang; inventarisnummers onbekend
359 dozen
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst zonder inleiding
deze was oorspronkelijk bestemd voor dhr. Stikker zelf
kenmerk toegang 2.21.156
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang de stukken zijn gegroepeerd in rubrieken
voor het onderwerp zijn van belang de rubrieken:
5. arbeidszaken
6. werkgeversverenigingen, hoofdgroep Industrie en Bedrijfsorganisatie
7. algemene Nederlandse en internationale politiek.
bijlagen bij de toegang een nadere toegang op de verzameling toespraken, speeches, artikelen, andere publicaties en teksten voor persconferenties, daterend vanaf 1948
statistische gegevens geen
inhoud overig Stichting van de Arbeid, 1941-1948 (doosnrs. 27-29)
Centraal Sociaal Werkgevers Verbond, 1945-1964 (doosnrs. 32-34)
Verbond van Nederlandse Werkgevers, 1938-1964 (doosnr. 35-36)
Centraal Industrieel Verbond, z.j. (doosnr. 40)
toespraak over het ontstaan van de Stichting van de Arbeid, 4 mei 1955 (doosnr. 3)
toespraak over het ontstaan van het Centraal Sociaal Werkgevers Overleg, 3 mei 1955 (doosnr. 3)
artikel over oprichting van de Stichting van de Arbeid in gedenkboek 150 jaar Koninkrijk der Nederlanden, met correspondentie, 1962 (doosnr. 6)

in doos 27 nr. 250 bevindt zich de anonieme en ongedateerde nota ‘De sociale ordening’  over een na de bevrijding op te richten Nederlandse Organisatie van de Arbeid
zie hierover ook: Van Bottenburg (1995), p. 38
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
NB: Stikker was niet direct betrokken bij een van de wetten die betrekking hebben op het onderwerp.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing (althans voor zover het dit onderwerp betreft)
opmerkingen geen