Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Aritius Sybrandus Talma
naam, varianten bijnaam: de leeuw van Patrimonium
periode 1864 - 1916
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland I, 572-757
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, I, 129-131
functies theoloog en politicus
predikant in Heinenoord, Vlissingen en Arnhem (1888-1901), lid van Patrimonium (1891-1909)
redacteur van het blad “Patrimonium” (1898-)
lid van de Anti-Revolutionaire Partij (1891-1916)
mede-oprichter en lid van het Christelijk Nationaal Vakverbond (1909-1916) lid van de Tweede Kamer (1901-1908)
minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913)
predikant in Bennebroek (1914-1916)
Talma was de bedenker van het instituut Raad van Arbeid.
literatuur (NCC) bibliografie

Kalma, J.J.
Ds. A.S. Talma (1864-1916), voor het volk om Christus' wil. Bibliografie van en over hem
Leeuwarden [eigen beheer], 1986, 2 dln. in 1 band.


publicaties van Talma

De vrijheid van de arbeidende stand. Met een inleidend woord van M. Ruppert en enkele aantekeningen door R. Hagoort
Utrecht [Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland], 1948. 39 p.
[Oorspronkelijke uitgave: 1902]

De arbeidersbeweging
Utrecht, 1914
[drie voordrachten]


publicaties over Talma

Talma: als staatsman en wetgever, door P. Borst. Talma: en de grondmotieven der Christelijk sociale beweging, door W. Albeda
Utrecht [Convent der Christelijk-Sociale organisaties], 1964. 24 p.
[Redevoeringen uitgesproken in een bijeenkomst ter herdenking van A.S. Talma, gehouden op 19 februari 1964 in de Nicolai-kerk te Utrecht]

Bakker, J.J.A.
Talma en de ordeningsgedachte
Nijmegen, 1935
[brochure
lezing gehouden voor de juridische faculteit van het Nijmeegs Studentencorps “Carolus Magnus”
schrijver is voorzitter van de Raad van Arbeid te Nijmegen]

Borst, P.
“Talma herdacht”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 19 (1964), p. 319-322

Perio [= G.L. Janssen]
Het wetsontwerp op de invaliditeits-verzekering van Minister Talma. Een woord aan allen, die het recht beminnen
Arnhem, 3 de druk, [z.jr.]. 19 p.

Ruiter, T. de
Minister A. S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland
Franeker, 1946. 248 p.

Smeenk, C., en P. van Vliet Jr.
Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid
Rotterdam, 1916. 232 p.

Vellinga, J.M.
Talma's sociale arbeid
Hoorn, 1941. 208 p.
 
V [= W. Verschoor]
"Talma en Treub", in:
Onze Gids (Anti revolut. Bond ), 12 (1913-1914), p. 88-91 en volgende
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1885 - 1977
vindplaats Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 0,48 meter
60 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd wat bewaard is gebleven is een fragment
waar de overige stukken zijn gebleven is niet bekend
toegang(en) inventaris met inleiding (2 p.) door mw. I. Drexhage-Zijlstra (1999)
kenmerk toegang nr. 308
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
structuur toegang een nieuwe indeling is gemaakt naar de volgende onderwerpen
stukken van persoonlijke aard
predikant
bakkerswet
artikelen van A.S. Talma
artikelen en spotprenten in kranten
correspondentie
oorspronkelijk waren ook de brochures uit de verzameling van Talma bij het archief gevoegd, maar deze zijn inmiddels toegevoegd aan de bibliotheek van het Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme.
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig menukaart, waarop met potlood de tekst: ‘bij deze gelegenheid werd de zilveren koekjestrommel aan moeder gegeven’ (voorzijde)
‘uit de kamer voor de (marteling) bij de Invaliditeitswet’, getekend: F. van Lennep, getuigen: Heemskerk, H. Colijn, Nolens (achterzijde), 6 maart 1912 (inv.nr. 24)
pamflet en uitgave van de propagandacommissie van de Anti-Revolutionaire Partij met betrekking tot de Ouderdomsrente, z.j. (inv.nr. 24b)
spotprenten over Talma, 1906-1912 (inv.nr. 32).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen er bevindt zich in het archief enige correspondentie
deze is echter voornamelijk aan familieleden gericht en bevat waarschijnlijk geen informatie over het onderwerp