Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Hendrik Willem Tilanus
naam, varianten ter onderscheid met zijn zoon ook wel aangeduid als Tilanus sr.
periode 1884 - 1966
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 583-584
functies politicus (Christelijk-Historische Unie)
tweede secretaris hoofdbestuur van de CHU (1917-)
lid tevens secretaris van de fractie van de CHU in de Tweede Kamer (1922-1939)
fractieleider in de Tweede Kamer (1939-1940 en 1946-1963)
partijvoorzitter (1939-1958)
literatuur (NCC) geen
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1902 - 1966
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 3,3 meter
230 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris door G.H. de Kinkelder met historische en archivistische inleiding (p. 3-12) (1973)
kenmerk toegang nr. 2.21.163
indices op toegang index op persoons- en plaatsnamen (p. 43-58)
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven archieven van enkele familieleden en van de aangetrouwde familie Middelbeek
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief oorspronkelijk had het archief nauwelijks structuur
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig Tweede Christelijk Sociaal Congres, 1919 (inv. nr. 24)
teksten van redevoeringen, ca. 1911-1964 (inv. nrs. 38-43)
aantekeningen voor redevoeringen, ca. 1917-1965 (inv. nrs. 44-63)
conferentie voor het CHU-kader over de sociaal-economische politiek, 1947 (inv. nr. 106)
vraagstuk van het staatspensioen, [1935] (inv. nr. 153). 
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen