lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

U heeft gezocht naar instellingen met een plaatsnaam die begint met de letter F in voorkomt. Er zijn 68 instellingen gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

volgende 40 instellingen
Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
diaconie Farnsum; Delfzijl Groningen kerkelijk
diaconie Feerwerd; Ezinge Groningen kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Feerwerd Feerwerd; Ezinge Groningen kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk Feijnaart en Heijningen Noord-Brabant kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Feijnaart en Heijningen Noord-Brabant kerkelijk
R.K. Parochiaal Armbestuur Feijnaart en Heijningen Noord-Brabant kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Ferwerd; Ferwerderadeel Friesland burgerlijk
diaconie Ferwerd; Ferwerderadeel Friesland kerkelijk
diaconie Ferwerd; Ferwerderadeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk (Art. 31 D.K.O.) te Ferwerd Ferwerd; Ferwerderadeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Ferwerd Ferwerd; Ferwerderadeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Ferwerd Ferwerd; Ferwerderadeel Friesland kerkelijk
Jongedochters-vereeniging der Geref. Kerk Ferwerd; Ferwerderadeel Friesland particulier
Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zorg in Ferwerderadeel Ferwerderadeel Friesland burgerlijk
diaconie Ferwoude; Wonseradeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Ferwoude Ferwoude; Wonseradeel Friesland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Fijnaart Noord-Brabant burgerlijk
diaconie Fijnaart Noord-Brabant kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Finkum, Hijum; Leeuwarderadeel Friesland burgerlijk
diaconie Finkum, Hijum; Leeuwarderadeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Finkum en Hijum Finkum, Hijum; Leeuwarderadeel Friesland kerkelijk
diaconie Finkum. Hijum; Leeuwarderadeel Friesland kerkelijk
diaconie Finkum; Leeuwarderadeel Friesland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Finsterwolde Groningen burgerlijk
diaconie Finsterwolde Groningen kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Finsterwolde Groningen kerkelijk
Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zaken Finsterwolde Groningen burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur Firdgum; Barradeel Friesland burgerlijk
diaconie Firdgum; Barradeel Friesland kerkelijk
diaconie Firdgum; Barradeel Friesland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Fochteloo Overijssel burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur Fochteloo; Ooststellingwerf Friesland burgerlijk
diaconie Fokshol; Hoogezand Groningen kerkelijk
diaconie Follega; Lemsterland Friesland kerkelijk
diaconie Folsgare; Wymbritseradeel Friesland kerkelijk
diaconie Foudgum; Westdongeradeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Foudgum Foudgum; Westdongeradeel Friesland kerkelijk
Uitdeeling van warme spijzen Foxhol; Hoogezand Groningen particulier
Afdeling Franeker der federatie van de R.K. Vrouwenbond in Nederland Franeker Friesland particulier
Burgerlijk Armbestuur Franeker Friesland burgerlijk
volgende 40 instellingen