lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

U heeft gezocht naar instellingen met een plaatsnaam die begint met de letter G in voorkomt. Er zijn 886 instellingen gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

volgende 40 instellingen
Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
Parochiaal Armbestuur Gaanderen; Doetinchem Gelderland kerkelijk
R.K. Armbestuur te Gaanderen Gaanderen; Doetinchem Gelderland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Gaast en Ferwoude Gaast, Ferwoude; Wonseradeel Friesland kerkelijk
R.K. Parochiaal Armbestuur voor de dorpen Gaast, Piaam, Idsegahuizen, Cornwerk, Wons, Longerhouw, Exmorra en Allingawier Gaast, Piaam, Idsegahuizum, Cornwerk, Wons, Longerhouw, Exmorra, Allingawier; Wonseradeel Friesland kerkelijk
diaconie Gaast; Schoterland Friesland kerkelijk
diaconie Gaast; Wonseradeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Gaast Gaast; Wonseradeel Friesland kerkelijk
diaconie Gaast; Wymbritseradeel Friesland kerkelijk
Jongedochters-vereeniging der Geref. Kerk Gaast; Wymbritseradeel Friesland particulier
Burgerlijk Armbestuur Gaasterland Friesland burgerlijk
Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon Gaasterland Friesland burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur Gaastmeer, Nijhuizum; Wymbritseradeel Friesland burgerlijk
diaconie Gaastmeer, Nijhuizum; Wymbritseradeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Gaastmeer en Nijhuizum Gaastmeer, Nijhuizum; Wymbritseradeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Gaastmeer c.a. Gaastmeer; Wymbritseradeel Friesland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Gameren Gelderland burgerlijk
diaconie Gameren Gelderland kerkelijk
diaconie Gameren Gelderland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk (art. 31 D.K.O.) te Gameren Gameren Gelderland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Gameren Gameren Gelderland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Gameren Gameren Gelderland kerkelijk
diaconie Gapinge Zeeland kerkelijk
diaconie Gapinge; Vrouwenpolder Zeeland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Gapinge Gapinge; Vrouwenpolder Zeeland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Gapinge Gapinge; Vrouwenpolder Zeeland kerkelijk
diaconie Garderen Gelderland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Garderen Garderen; Barneveld Gelderland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Garijp; Tietjerksteradeel Friesland burgerlijk
diaconie Garijp; Tietjerksteradeel Friesland kerkelijk
diaconie Garijp; Tietjerksteradeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Garijp Garijp; Tietjerksteradeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Garijp Garijp; Tietjerksteradeel Friesland kerkelijk
Jongedochters-vereeniging der Geref. Kerk Garijp; Tietjerksteradeel Friesland particulier
Kerkeraad Garmerwolde; Ten Boer Groningen kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Garnwerd Garnwerd; Ezinge Groningen kerkelijk
diaconie Garrelsweer; Loppersum Groningen kerkelijk
diaconie Garrelsweer; Loppersum Groningen kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk (Art. 31 D.K.O.) te Garrelsweer Garrelsweer; Loppersum Groningen kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Garrelsweer Garrelsweer; Loppersum Groningen kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Garrelsweer Garrelsweer; Loppersum Groningen kerkelijk
volgende 40 instellingen