lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

U heeft gezocht naar instellingen met een plaatsnaam die begint met de letter I in voorkomt. Er zijn 95 instellingen gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

volgende 40 instellingen
Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
Burgerlijk Armbestuur Idaard Friesland burgerlijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Idaard, Aegum en Friens Idaard, Augum, Friens; Roordahuizum Friesland kerkelijk
diaconie Idaard; Idaarderadeel Friesland kerkelijk
Dorcas Idaard; Idaarderadeel Friesland particulier
diaconie Idsegahuizum, Oudega; Wymbritseradeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Idsegahuizum en Piam Idsegahuizum, Piam; Wonseradeel Friesland kerkelijk
diaconie Idsegahuizum; Wonseradeel Friesland kerkelijk
Kerkeraad Idsegahuizum; Wonseradeel Friesland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Idskenhuizen; Doniawerstal Friesland burgerlijk
diaconie Idskenhuizen; Doniawerstal Friesland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Idskenhuizen Idskenhuizen; Doniawerstal Friesland kerkelijk
Jongedochters-vereeniging der Geref. Kerk Idskenhuizen; Doniawerstal Friesland particulier
diaconie IJhorst Overijssel kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te IJhorst IJhorst Overijssel kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur IJlst Friesland burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur IJlst Friesland burgerlijk
diaconie IJlst Friesland kerkelijk
diaconie IJlst Friesland kerkelijk
Diaconie der Doopsgezinde Gemeente te IJlst IJlst Friesland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk IJlst Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente IJlst Friesland kerkelijk
Jongedochters-vereeniging der Geref. Kerk IJlst Friesland particulier
Stichting Keimpe Lommerts ten Kate IJlst Friesland particulier
Stichting van wijlen Keimpe Lammerts ten Kate IJlst Friesland particulier
Vereniging Het Groene Kruis IJlst Friesland particulier
diaconie IJlst; Idaarderadeel Friesland kerkelijk
Parochiaal Armbestuur IJmuiden Noord-Holland kerkelijk
Vereeniging Hulp en Bijstand IJmuiden Noord-Holland particulier
Armbestuur van het Oud Rooms Kerkgenootschap te IJmuiden IJmuiden; Velsen Noord-Holland kerkelijk
Diaconie van de Gereformeerde Kerk te IJmuiden IJmuiden; Velsen Noord-Holland kerkelijk
Diaconie van de Hervormde Gemeente te IJmuiden IJmuiden; Velsen Noord-Holland kerkelijk
Leger des Heils, afdeling IJmuiden IJmuiden; Velsen Noord-Holland particulier
Parochiaal Armbestuur van de R.K. gemeente te IJmuiden IJmuiden; Velsen Noord-Holland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur IJsselmonde Zuid-Holland burgerlijk
diaconie IJsselmonde Zuid-Holland kerkelijk
Jongedochters-vereeniging der Geref. Kerk IJsselmonde Zuid-Holland particulier
Kerkeraad IJsselmonde Zuid-Holland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur IJsselmuiden Overijssel burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur te IJsselmuiden IJsselmuiden Overijssel burgerlijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk (art. 31 D.K.O.) te IJsselmuiden en Grafhorst IJsselmuiden Overijssel kerkelijk
volgende 40 instellingen