lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

U heeft gezocht naar instellingen met een plaatsnaam die begint met de letter J in voorkomt. Er zijn 55 instellingen gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

volgende 40 instellingen
Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
Burgerlijk Armbestuur Jaarsveld Utrecht burgerlijk
Kerkeraad Jaarsveld Utrecht kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Jaarsveld Jaarsveld; Lopik Utrecht kerkelijk
Algemeen Burgerlijk Armbestuur Jabeek Limburg burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur Jabeek Limburg burgerlijk
Jan de Limpensstichting Jabeek Limburg particulier
R.K. Parochiaal Armbestuur Jabeek Limburg kerkelijk
Weldadige Stichting Jan de Limpens Jabeek Limburg particulier
Diaconie der Hervormde Gemeente te Jellum en Beers Jellum, Beers; Baarderadeel Friesland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Jellum; Baarderadeel Friesland burgerlijk
diaconie Jelsum; Leeuwarderadeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Jelsum Jelsum; Leeuwarderadeel Friesland kerkelijk
Pietje Gerbens Terpstra-fonds te Jelsum Jelsum; Leeuwarderadeel Friesland particulier
diaconie Jislum; Ferwerderadeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Jislum Jislum; Ferwerderadeel Friesland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Jisp Noord-Holland burgerlijk
diaconie Jisp Noord-Holland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Jisp Noord-Holland kerkelijk
Fonds Armengoederen Jisp Noord-Holland burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur Jorwerd; Baarderadeel Friesland burgerlijk
diaconie Jorwerd; Baarderadeel Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Jorwerd Jorwerd; Baarderadeel Friesland kerkelijk
diaconie Joure, Westermeer en Snikzwaag; Haskerland Friesland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Joure; Haskerland Friesland burgerlijk
diaconie Joure; Haskerland Friesland kerkelijk
diaconie Joure; Haskerland Friesland kerkelijk
Diaconie der Doopsgezinde Gemeente te Joure Joure; Haskerland Friesland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Joure Joure; Haskerland Friesland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Joure c.a. Joure; Haskerland Friesland kerkelijk
Everts-stichting te Joure Joure; Haskerland Friesland particulier
Gemeentelijke Instellling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Joure Joure; Haskerland Friesland burgerlijk
Nieuwjaarscommissie Joure; Haskerland Friesland particulier
Parochiaal Armbestuur Joure; Haskerland Friesland kerkelijk
R.K. Parochiaal Armbestuur te Joure Joure; Haskerland Friesland kerkelijk
Sint Elisabethsvereeniging Joure; Haskerland Friesland particulier
Spijscommissie Joure; Haskerland Friesland particulier
Vereeniging Dorcas Joure; Haskerland Friesland particulier
Vereeniging voor stille armoede Joure; Haskerland Friesland particulier
Vereniging Afdeling Haskerland-Doniawerstal van het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Joure Joure; Haskerland Friesland particulier
diaconie Jouswier; Oostdongeradeel Friesland kerkelijk
volgende 40 instellingen