lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

U heeft gezocht naar instellingen met een plaatsnaam die begint met de letter W in voorkomt. Er zijn 781 instellingen gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

vorige 40 instellingen volgende 40 instellingen
Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
Kerkeraad Waaxens; Hennaarderadeel Friesland kerkelijk
Kerkeraad Waaxens; Westdongeradeel Friesland kerkelijk
Afdeling Gouda van het Nederlandse Rode Kruis Waddinxveen Zuid-Holland particulier
Burgerlijk Armbestuur Waddinxveen Zuid-Holland burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur Waddinxveen Zuid-Holland burgerlijk
Commissie tot buitengewone uitdeeling in de wintermaanden Waddinxveen Zuid-Holland particulier
diaconie Waddinxveen Zuid-Holland kerkelijk
diaconie Waddinxveen Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Christelijk Afgescheiden Gemeente Waddinxveen Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk Waddinxveen Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Waddinxveen Zuid-Holland kerkelijk
Diaconie der Remonstrants Gereformeerde Gemeente Waddinxveen Zuid-Holland kerkelijk
Kerkeraad Waddinxveen Zuid-Holland kerkelijk
Nieuwejaarscommissie Waddinxveen Zuid-Holland particulier
R.K. Armbestuur Waddinxveen Zuid-Holland kerkelijk
Vrouwenvereeniging Tabitha Waddinxveen Zuid-Holland particulier
Burgerlijk Armbestuur Wadenoijen Gelderland burgerlijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Wadenoyen Wadenoijen Gelderland kerkelijk
Kerkeraad Wadenoijen Gelderland kerkelijk
Parochiaal Armbestuur Wagenberg Noord-Brabant kerkelijk
Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo Wagenberg Noord-Brabant particulier
R.K. Parochiaal Armbestuur van Wagenberg Wagenberg; Terheijden Noord-Brabant kerkelijk
Sint Elisabethsvereniging te Wagenberg Wagenberg; Terheijden Noord-Brabant particulier
Vereniging van de H. Vincentius a Paulo te Wagenberg Wagenberg; Terheijden Noord-Brabant particulier
diaconie Wagenborgen; Termunten Groningen kerkelijk
diaconie Wagenborgen; Termunten Groningen kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk (Art. 31 D.K.O.) te Wagenborgen Wagenborgen; Termunten Groningen kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Wagenborgen Wagenborgen; Termunten Groningen kerkelijk
Afdeling Wageningen der Vereniging tot opvoeding van halfverweesde verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Wageningen Gelderland particulier
Afdeling Wageningen van Het Leger des Heils Wageningen Gelderland particulier
Armbestuur Wageningen Gelderland kerkelijk
Bestuur der vier gilden Wageningen Gelderland particulier
Bestuur der Vier Gilden Wageningen Gelderland particulier
Burgerlijk Armbestuur; Comite van Weldadigheid Wageningen Gelderland burgerlijk
Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon Wageningen Gelderland burgerlijk
Comite van Weldadigheid Wageningen Gelderland particulier
Comité van weldadigheid Wageningen Gelderland particulier
Commissie voor Kinderverpleging Wageningen Gelderland particulier
diaconie Wageningen Gelderland kerkelijk
diaconie Wageningen Gelderland kerkelijk
vorige 40 instellingen volgende 40 instellingen