lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

U heeft gezocht naar instellingen met een plaatsnaam die begint met de letter Y in voorkomt. Er zijn 12 instellingen gevonden, waarvan de eerste 12 worden getoond.

Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
Afdeling Yerseke van het Leger des Heils Yerseke Zeeland particulier
Burgerlijk Armbestuur Yerseke Zeeland burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur Yerseke Zeeland burgerlijk
Christelijke Wijkverpleging Yerseke Zeeland particulier
diaconie Yerseke Zeeland kerkelijk
diaconie Yerseke Zeeland kerkelijk
diaconie Yerseke Zeeland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Gemeente Yerseke Zeeland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk Yerseke Zeeland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Yerseke Zeeland kerkelijk
Diaconie der Vrije Evangelische Gemeente Yerseke Zeeland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Ysbrechtum c.a. Ysbrechtum; Wymbritseradeel Friesland kerkelijk