lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

U heeft gezocht naar instellingen met een plaatsnaam die begint met de letter Z in voorkomt. Er zijn 525 instellingen gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

volgende 40 instellingen
Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
Algemeen Burgerlijk Armbestuur Zaamslag Zeeland burgerlijk
Burgerlijk Armbestuur Zaamslag Zeeland burgerlijk
diaconie Zaamslag Zeeland kerkelijk
Diaconie der Christelijk Gereformeerde Kerk Zaamslag Zeeland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk Zaamslag Zeeland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Zaamslag Zeeland kerkelijk
Kerk A. Zaamslag Zeeland kerkelijk
Kerk B. Zaamslag Zeeland kerkelijk
Afdeeling van het Witte Kruis Zaandam Noord-Holland particulier
Afdeling Zaandam van de Noordhollandse Vereniging Het Witte Kruis Zaandam Noord-Holland particulier
Afdeling Zaandam van de Vereniging Tot Steun Zaandam Noord-Holland particulier
Armbestuur van de R.K. Gemeente der Oud-Bisschoppelijke Clerezy Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Zaandam Noord-Holland burgerlijk
Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Noden Zaandam Noord-Holland particulier
Commssie van Beheer van het Fonds van wijlen J. de Hoop Zaandam Noord-Holland particulier
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van kraamvrouwen Zaandam Noord-Holland particulier
diaconie Zaandam Noord-Holland kerkelijk
diaconie Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Diaconie der Christelijk Gereformeerde Gemeente Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Diaconie der Doopsgezinde Gemeente Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Diaconie der Evangelisch Lutherse Gemeente Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Diaconie der Friesche Doopsgezinde Gemeente, Westzijde Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Diakonie A. Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Diakonie West-Zaandam Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Erfstelling van wijlen J. de Hoop Zaandam Noord-Holland burgerlijk
Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zorg Zaandam Noord-Holland burgerlijk
Jongedochters-vereeniging Martha der Geref. Kerk Zaandam Noord-Holland particulier
Kerk B. Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Parochiaal Armbestuur Zaandam Noord-Holland kerkelijk
R.K. Armbestuur te Zaandam Zaandam Noord-Holland kerkelijk
R.K. Armbestuur te Zaandam (Kalf) Zaandam Noord-Holland kerkelijk
Spijskokerij van den H. Vincentius a Paulo Zaandam Noord-Holland particulier
Stichting Het Leger des Heils Zaandam Noord-Holland particulier
Stichting voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag Zaandam Noord-Holland particulier
Stichting voor Sociale Zorg Zaandam Noord-Holland particulier
Vereeniging Heil. Joseph Zaandam Noord-Holland particulier
Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo Zaandam Noord-Holland particulier
Vereniging Armenzorg Zaandam Noord-Holland particulier
volgende 40 instellingen