lokale_instellingen

 
English | Nederlands

Tussen 1899 en 1956 verschenen enkele malen overzichten met gegevens over charitatieve instellingen. Deze boekwerken bevatten een schat aan gegevens, zodat besloten is een deel hiervan te verwerken in een database.

Deze bevat de namen van alle instellingen die aan extramurale armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon deden (extramuraal: zorg verleend aan armen die op zich zelf woonden; intramuraal: armen die in een tehuis werden opgenomen).

Per instellingen zijn gegevens ingevoerd over:

  • de naam van de instelling
  • het jaar of jaren waarin zij in de gidsen voorkomen
  • de plaats waar zij gevestigd waren
  • de signatuur van de instelling
  • het kerkgenootschap waartoe zij behoorden (indien van toepassing) overige activiteiten
  • wijze van werken (onderzoek, huisbezoek, huisbezoekers)

De beschrijvingen zijn gesorteerd op de naam van plaats. U kunt zoeken naar specifieke archieven op naam, plaats, provincie, etc. Als u op een letter uit het alfabet hieronder klikt, worden alle instellingen met een plaatsnaam die begint met de gekozen letter getoond.

U heeft gezocht naar instellingen met een plaatsnaam die begint met de letter Z in voorkomt. Er zijn 525 instellingen gevonden, waarvan de eerste 40 worden getoond.

vorige 40 instellingen volgende 40 instellingen
Lokale Instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Plaats Provincie Soort Instelling
Vereniging Liefdewerk voor Kinderbescherming Zaandam Noord-Holland particulier
Vereniging tot bestrijding der tuberculose Zaandam Noord-Holland particulier
Vereniging Tot Plaatselijk Nut Zaandam Noord-Holland particulier
Vereniging van de H. Vincentius van Paulo Zaandam Noord-Holland particulier
Vereniging van Moederlijke Liefdadigheid Zaandam Noord-Holland particulier
Vrouwen-vereeniging Maria der Geref. Kerk Zaandam Noord-Holland particulier
Vrouwen-Vereeniging tot het verstrekken van levensmiddelen Zaandam Noord-Holland particulier
Zuster-Comite der Geref. Kerk B. Zaandam Noord-Holland particulier
Kerkeraad Zaandam (Oostzijde) Noord-Holland kerkelijk
Afdeeling van het Witte Kruis Zaandijk Noord-Holland particulier
Afdeling Zaandijk van de Noordhollandse Vereniging Het Witte Kruis Zaandijk Noord-Holland particulier
Afdeling Zaanland Vereniging Tot Steun Zaandijk Noord-Holland particulier
Burgerlijk Armbestuur Zaandijk Noord-Holland burgerlijk
Commissie voor de Zaken en belangen der Hervormde wezen Zaandijk Noord-Holland particulier
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van herstellende kranken Zaandijk Noord-Holland particulier
Diaconie der Hervormde Gemeente Zaandijk Noord-Holland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Zaandijk Noord-Holland kerkelijk
Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken Zaandijk Noord-Holland burgerlijk
Genootschap tot moederlijke liefdadigheid Zaandijk Noord-Holland particulier
Genootschap voor uitdeeling van levensmiddelen Zaandijk Noord-Holland particulier
Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Zaandijk Noord-Holland particulier
Vereeniging Helpt elkander Zaandijk Noord-Holland particulier
Vereeniging Werkmans-ondersteuning Zaandijk Noord-Holland particulier
Vereniging voor Maatschappelijk Werk en Gezinszorg Zaandijk Noord-Holland particulier
Diaconie Doopsgezinde Gemeente Koog-Zaandijk Zaandijk, Koog aan de Zaan Noord-Holland kerkelijk
R.K. Parochiaal Armbestuur Koog-Zaandijk Zaandijk, Koog aan de Zaan Noord-Holland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Zalk, Veecaten Overijssel burgerlijk
diaconie Zalk, Veecaten Overijssel kerkelijk
diaconie Zalk, Veecaten Overijssel kerkelijk
Jongedochters-Vereeniging der Geref. Kerk Zalk, Veecaten Overijssel particulier
Diaconie der Gereformeerde Kerk (art. 31 D.K.O.) te Zalk Zalk; IJsselmuiden Overijssel kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk te Zalk Zalk; IJsselmuiden Overijssel kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente te Zalk Zalk; IJsselmuiden Overijssel kerkelijk
Armbestuur Zaltbommel Gelderland kerkelijk
Burgerlijk Armbestuur Zaltbommel Gelderland burgerlijk
diaconie Zaltbommel Gelderland kerkelijk
diaconie Zaltbommel Gelderland kerkelijk
Diaconie der Gereformeerde Kerk Zaltbommel Gelderland kerkelijk
Diaconie der Hervormde Gemeente Zaltbommel Gelderland kerkelijk
Dorcas Zaltbommel Gelderland particulier
vorige 40 instellingen volgende 40 instellingen