Centrale Economische Commissie

 
English | Nederlands

Centrale Economische Commissie

Nationaal Archief

Nadere ontsluiting

Het archief van deze commissie was in maart 2004 niet toegankelijk. In de archieven van het Kabinet van de Minister-President en het Centraal Planbureau bevinden zich echter enkele dossiers die inzicht geven in de activiteiten van deze commissie.
De volgende inventarisnummers zijn bekeken:

Stukken over de Centrale Economische Commissie, 1950-1975 (Archief Centraal Planbureau, inv. nrs. 210 en 211);

inv. nrs. 210 en 211

Op de sociale politiek hebben betrekking:

Alle nota’s en concepten daarvan zijn doorgenomen, maar in geen enkele daarvan speelt de sociale zekerheid een rol. Pas in de nota’s van na 1973 wordt aandacht besteed aan de premiedruk en aan mogelijkheden om te bezuinigen op de uitgaven voor sociale zekerheid.