Archief Kabinet minister van Sociale Zaken, decoraties, 1919-1940

 
English | Nederlands

Archief Kabinet minister van Sociale Zaken, decoraties, 1919-1940

Nationaal Archief


Nadere toegang


Opgenomen zijn de personen van wie de persoonlijke archieven in de gids zijn opgenomen en voorts zij die in de wereld van de sociale zekerheid een belangrijke rol hebben gespeeld.

afkortingen:
RON: Ridder Oranje Nassau
RNL: Ridder Nederlandse Leeuw
OON: Officier Oranje Nassau

Nederlandse onderscheidingen


inv. nr. 6
KB van 6 januari 1921, nr. 81
Peeters, W, oud-voorzitter van de Bossche Diocesane Werkliedenbond, RON.

inv. nr. 11
KB van 17 juni 1921, nr. 75
Lietaert Peerbolte, mr. L., onder meer hoofd van de afdeling Volksgezondheid en Armwezen, RNL;

inv. nr. 14
KB van 27 augustus 1921, nr. 53:
Noest, V., voorzitter Bestuur Rijksverzekeringsbank, RNL;
prof. J.D.J. Aengenent, hoogleraar Groot-Seminarie Warmond, OON;
Schaik, J.G. van, pastoor en geestelijk adviseur van het RK Vakbureau, OON;
Rijzewijk J. van, voorzitter van het bureau der RK Vakorganisatie, RON;
Kuiper, C.J., bestuurslid bureau van de RK Vakorganisatie, OON;
Hermans, H.G.M., voorzitter Federatie van Diocesane RK Volks- en Werkliedenbonden, 1921 OON;
Reyen, A. van, voorzitter Bossche Diocesane Werkliedenbond, 1921 OON;
Smeenk, C., vice-voorzitter van Patrimonium en Christelijk Nationaal Vakverbond, OON;
Ooy, A. van, secretaris Christelijk Nationale Werkmansbond, OON;
Kruithof, C., voorzitter Christelijk Nationaal Vakverbond, OON;
Vliegen, A.H., voorzitter Limburgse RK Werkliedenbond "St. Josef", OON;

inv. nr. 17
KB's van 27 maart 1922 nrs. 49 en 50
Groeneveld, mr. H.W., hoofd afdeling Arbeidersverzekering, RNL;
Duyl, mr. dr. H.L. van, lid Bestuur Rijksverzekeringsbank, RNL;
Veenhoven, G.H., administrateur Rijksverzekeringsbank, OON;

inv. nr. 18
KB van 10 april 1922, nr. 42
Smit, J.W., voorzitter Hoofdbestuur Nederlandse RK Volksbond in het bisdom Haarlem, RON;

inv. nr. 21
KB van 23 augustus 1922, nr. 57
Del Baere, mr. L., secretaris-generaal Rijksverzekeringsbank, RNL;
Poels, dr. H.A., hoofdaalmoezenier van Sociale Werken, RNL
Eisma, C.W., controle rekenplichtig beheer Rijksverzekeringsbank, OON;
Bult, F.X.W., pastoor en oud-geestelijk adviseur RK Vakbureau OON;
Stroomer, P., deken en onder andere geestelijk adviseur Nederlandse RK Volksbond, OON;
Brouwer, H., voorzitter Bond van RK Werkliedenverenigingen in het Aartsbisdom Utrecht, RON;
Beeremans, W.C., mede-oprichter Patrimonium, RON;
Amelink, H., secretaris Christelijk Nationaal Vakverbond, RON;
Kaas, G. Kzn., tweede secretaris Christelijk Nationaal Vakverbond, RON;

inv. nr. 25
KB van
Folmer, Anth., directeur Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, RNL;
Eden, dr. P.H. van, medisch adviseur Rijksverzekeringsbank, RNL;
Thiel, mr. A.J. van, lid Verzekeringsraad Den Haag, RNL;
Lier, mr. dr. H.J.D. van, voorzitter Raad van Beroep Rotterdam, RNL;
Aken, prof. [sic] L. van, onder andere geestelijk adviseur Algemene RK Werkgeversvereniging, RON;
Bruyn, A.C. de, secretaris RK Vakbureau, RON;
Schutte, J.A., secretaris Federatie Diocesane RK Volks- en Werkliedenbond, RON;
Noordhoff, F., secretaris Patrimonium, RON;

inv. nr. 40
KB van 28 augustus 1924, nr. 30
Lutterveld, mr. W.J.M. van, lid Raad van Toezicht Rijksverzekeringsbank, OON;
Stulemeyer, C.L., voorzitter Algemene RK Werkgevers-Vereniging, diocees Breda, RON;

inv. nr. 57
KB van 13 juni 1925, nr. 102
Raaymakers, P.J., voorzitter Raad van Toezicht van de Rijksverzekeringsbank, Commandeur ON (bij bevordering);

inv. nr. 59
KB van 4 juli 1925, nr. 34
Sikkel, dr. A.Azn., voorzitter van de Commissie voor vereenvoudiging en ineenvoeging van medische rijksdiensten, Commandeur ON (bij bevordering);

inv. nr. 63
KB van 25 augustus 1925, nr. 79
Verwey, ir. R.A., directeur Rijksdienst Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, RNL;
Stork, ir. C.F., directeur Machinefabriek Stork, RNL;

inv. nr. 80
KB van 25 augustus 1926, nr. 55
Polak, mej. A., directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, RON;
Hofman, J., tweede voorzitter Christelijk Nationaal Vakverbond, RON;
Nijkamp, J.Th., tweede voorzitter RK Werkliedenbond, RON;

inv. nr. 102
KB van 1 augustus 1927, nr. 62
Keulemans, P., voorzitter Raad van Arbeid in Amsterdam, OON;
Bayer, H.J., lid van de directie van de Centrale Werkgevers-Risico-Bank, RON;

inv. nr. 120
KB van 2 juli 1928, nr. 100
Trooyen, G.P. van, controlerend geneeskundige Rijksverzekeringsbank, OON;

inv. nr. 122
KB van 24 augustus 1928, nr. 26
Poels, dr. H.A., hoofdaalmoezenier van sociale werken in het bisdom Roermond, Commandeur ON;
Snoeck Henkemans, dr. D., lid van de Verzekeringsraad, RNL;
Bijleveld, dr. T., controlerend geneeskundige Rijksverzekeringsbank, OON;

inv. nr. 136
KB van 24 juni 1929, nr. 93
Stemberg, mej. mr. G.J., referendaris afdeling Arbeidersverzekeringen, ministerie van Arbeid c.a., RNL;

inv.. nr. 140
KB van 30 juli 1929, nr. 27
Noest, V., voorzitter Bestuur van de Rijksverzekeringsbank, Commandeur ON;

inv. nr. 141
KB van 28 augustus 1929, nr. 21
Werker, mr. dr. W.H.M., lid van de Verzekeringsraad, RNL;
Brocx, D., controlerend geneeskundige Rijksverzekeringsbank, OON;

inv. nr. 155
KB van 16 mei 1930, nr. 2
Bruggen, mr. dr. J. van, voorzitter van de Raad van Arbeid in Dordrecht en ondervoorzitter van de Adviescommissie voor de uitvoering van de ziekteverzekering door de Raden van Arbeid, OON;

inv. nr. 162
KB van 22 augustus 1930, nr. 63
Eimeren, E.A.R. van, chef van de afdeling Invaliditeitsverzekering van de Rijksverzekeringsbank, OON;

inv. nr. 178
KB van 25 augustus 1931, nr. 31
Gravestein, V., medisch adviseur Rijksverzekeringsbank, RNL;
Gerritse, P.L., chef de bureau van de Raad van Arbeid in Amsterdam, RON;

inv. nr. 189
KB van 16 maart 1931, nr. 2
Posthuma, dr. F.E., onder meer voorzitter van Centraal Beheer, Grootofficier Oranje Nassau

inv. nr. 192
KB van 29 april 1932, nr. 39
Engels, mr. M.A., referendaris ministerie van Arbeid c.a., OON;

inv. nr. 198
KB van 27 augustus 1932, nr. 18
Roos, dr. J.B.R. de, adjunct-directeur Centraal Bureau voor de Statistiek en secretaris Centrale Commissie voor de Statistiek, RNL;
Korndörffer, J.J., chef afdeling Geldbelegging, Rijksverzekeringsbank, OON;
Burg, C. van der, voorzitter Raad van Arbeid in Rotterdam, OON;
Noback, mr. dr. J.J.M., secretaris Vereniging Centraal Overleg in Arbeidszaken van Werkgeversbonden en secretaris Algemene Werkgeversvereniging, RON;

inv. nr. 201
KB van 30 november 1932, nr. 1
Diepenhorst, prof. mr. P.A., hoogleraar Vrije Universiteit, Commandeur ON;

inv. nr. 204
KB van 25 augustus 1933, nr. 28
Wittert van Hoogland, dr. E.B.B.F. baron, voorzitter Raad van Arbeid in Den Haag en voorzitter Vereniging van Raden van Arbeid, RNL;
Wely, L.A.C. van, controlerend geneeskundige Rijksverzekeringsbank, OON;

inv. nr. 208
KB van 10 februari 1934, nr. 4
Hefting, dr. J.D., voorzitter Verzekeringsraad, RNL;
Eck, mr. C.G. van, secretaris Verzekeringsraad, OON;

inv. nr. 213
KB van 21 juni 1934, nr. 60
Buning, dr. E.J., directeur van de Centrale Onderlinge, OON;

inv. nr. 220
KB van 27 december 1934, nr. 22
Bijleveld, mr. H., lid bestuur Rijksverzekeringsbank, RNL;

inv. nr. 230
KB van 26 juni 1935, nr. 45
Holthen tot Echten, jhr. mr. P.A. van, secretaris Centraal Beheer, OON;

inv. nr. 238
KB van 19 december 1935, nr. 39
Lietaert Peerbolte, mr. L., chef afdeling Volksgezondheid ministerie van Sociale Zaken (tevens specialist in armwezen), Commandeur ON;

inv. nr. 240
KB van 31 december 1935, nr. 32
Deknatel, J.W., geneeskundig inspecteur Raad van Arbeid in Den Haag, OON;

inv. nr. 249
KB van 22 augustus 1936, nr. 24
Hacke, dr. ir. A.H.W., directeur-generaal van de Arbeid, RNL;
Cock, A. ter, voorzitter Raad van Arbeid in Amersfoort, OON;
Lier, Th. van, adviseur voor de arbeidsbemiddeling bij de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, OON;
Schröder, J.C., administrateur Rijksverzekeringsbank, OON;

inv. nr. 264
KB van 20 augustus 1937, nr. 18
Heyning, mr. J.C., secretaris-generaal Rijksverzekeringsbank, RNL;
Hoeven, G.W.F. van, referendaris ministerie van Sociale Zaken en hoofdinspecteur voor de steunverlening, OON;
Stapelkamp, A., voorzitter Christelijk Nationaal Vakverbond, RON;

inv. nr. 276
KB van 17 augustus 1938, nr. 17
Josephus Jitta, prof. mr. A.C., rijksbemiddelaar in het derde district en oud-secretaris van de Hoge Raad van Arbeid, RNL;
Grooters, A., inspecteur van de agenten van de Rijksverzekeringsbank, OON;
Maden, J.F.J. van der, geestelijk adviseur van de Bredase Diocesane Werkliedenbond, RON;

inv. nr. 288
KB van 30 mei 1939, nr. 11
Draayer, dr. D.G., directeur Werkverschaffing en Steunverlening, ministerie van Sociale Zaken, RNL;

inv. nr. 292
KB van 22 augustus 1939, nr. 45
Bordes, H. de, voorzitter Nederlandse Werkloosheidsraad, RNL;
Smit, dr. L., medisch adviseur Rijksverzekeringsbank, RNL;
Slotemaker, mr. B.C., secretaris Federatie van Bedrijfsverenigingen voor Ziekengeldverzekering, OON;
Koch, mr. C.J., voorzitter Raad van Arbeid in Haarlem, OON;
Michielsen, A.B., voorzitter Raad van Arbeid in Breda, onbekend welke orde, zonder KB;

inv. nr. 295
KB van 17 november 1939, nr. 29
Tielrooy, A.G.C., chef afdeling Secretarie en Algemene Zaken Rijksverzekeringsbank, OON;
Copius Peereboom, dr. ir. J.H., ingenieur bij de Rijksverzekeringsbank, RON;
+
KB van 17 november 1939, nr. 31
Wilbers, J.P., voormantimmerman nieuwbouw Rijksverzekeringsbank Apollolaan Amsterdam, eremedaille in zilver

inv. nr. 302
KB van 27 april 1940, nr. 38
Verrijn Stuart, prof. dr. G.M., voorzitter van de Staatscommissie-Verrijn Stuart (financiering verplichte invaliditeits- en ouderdomsverzekering), RNL;
Campagne, dr. C., secretaris van voornoemde staatscommissie, OON;


Buitenlandse onderscheidingen (vergunning tot het aannemen van)


inv. nr. 304
KB van 15 januari 1923, nr. 20
Frijtag Drabbe, J.H.A.L. von, referendaris Rijksverzekeringsbank,
ridder Orde van de Poolster (Zweden)

inv. nr. 442
KB van 20 november 1930, nr. 30
Posthuma, dr. F.E., oud-minister van Landbouw c.a., voorzitter Nijverheidsraad en president-directeur van Centraal Beheer
groot-officier Orde van de Kroon van België;

inv. nr. 448
Cort van der Linden, mr. P.W.J.H., algemeen secretaris Verbond van Nederlandse Werkgevers, ridder in de Orde van de Witte Leeuw (Tsjecho-Slowakije);

inv. nr. 475
KB van 9 juni 1932, nr. 36
Stork, Ch.Th., fabrikant te Hengelo
officier Orde van Leopold II van België;

inv. nr. 496
KB van 2 februari 1938, nr. 33
Hoeven, G.W.F. van, referendaris ministerie van Sociale Zaken
kruis van verdienste 2e klasse Orde van de Duitse Adelaar;
NB: zie ook inv. nr. 559

inv. nr. 499
KB van 9 augustus 1938, nr. 7
Verwey, ir. R.A., directeur Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling
kruis van verdienste 1ste klasse Orde van de Duitse Adelaar;
NB: zie ook inv. nr. 560

inv. nr. 500
KB van 29 augustus 1938, nr. 19
Draayer, mr. D.G., directeur-generaal der Werkverschaffing en Steunverlening
kruis van verdienste 1ste klasse Orde van de Duitse Adelaar;
NB: zie ook inv. nr. 560

inv. nr. 502
KB van 15 april 1939, nr. 18
Wittert van Hoogland, dr. E.B.B.F. baron van, voorzitter Raad van Arbeid in Den Haag en voorzitter Vereniging van Raden van Arbeid
commandeur Orde van Leopold II van België;
NB: zie ook inv. nr. 563

inv. nr. 503
KB van 20 april 1939
Michielsen, A.B., voorzitter Raad van Arbeid in Breda
ridder Orde van de Kroon van België;
NB: zie ook inv. nr. 563


Afgewezen voorstellen

inv. nr. 506
Jacobs, dr. Aletta, 1921

inv. nr. 521
Poels, dr. H.A., afwijzing bevordering, 1928
NB: zie ook inv. nr. 21, 122 en 531

inv. nr. 531
Poels, mgr. dr. H.A., afwijzing bevordering, 1935
NB: zie ook inv. nrs. 21, 122 en 521


Andere stukken

Voordracht ter decoratie bij gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938
Poels, dr. H.A.
Zaalberg, C.J.P., oud-directeur-generaal van de Arbeid
Aalberse, prof. mr. P.J.M., onder meer oud-minister van Arbeid
Posthuma, dr. F.E., onder meer oud-minister van Landbouw c.a.
(inv. nr. 552)

Agrement wegens het toekennen van een onderscheiding aan
Lier, Th. van, adviseur bij de Arbeidsbemiddeling bij de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, Orde van de Duitse Adelaar
(inv. nr. 561)

Brief (minuut) met een dankbetuiging door minister T.J. Verschuur aan de minister van Buitenlandse Zaken van België voor de toekenning van het grootkruis in de Orde van de Kroon van België, 1931 (inv. nr. 569);