Typebeschrijving

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Koog en Zaandijk
naam, varianten geen
periode van bestaan 1870 - heden
organisatie en inrichting De diaconie voerden alle gemeentelijke taken uit van de Doopsgezinde Gemeente. Armenzorg was daar een onderdeel van. De diakenen waren lidmaten van de kerk. Zij hadden hun eigen vergaderingen en administratie.
taak, activiteiten Beslissen over aanvragen tot steun
geven van uitkeringen in geld en goed aan arme leden van de gemeente
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) geen
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1646 - 1993
vindplaats Gemeentearchief Zaanstad, Koog aan de Zaan
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 55 m.
589 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) Inventaris van de archieven van de Doopsgezinde Gemeente Koog en Zaandijk door Th.E. Jensma (1968)  met inleiding (3 p.)
kenmerk toegang KA21
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven
opmerkingen
INHOUD
structuur archief eigen adminstraties voor de armmeesters en het wees- en armhuis, ingedeeld in resoluties en notulen
structuur toegang de diverse adminstraties zijn samengevoegd, maar de structuur is wel gehandhaafd.
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens statistische tabellen van instellingen van weldadigheid ingevolge de Armenwet voor gemeente en wetshuis, 1874-1914 (inv.nr. 184)
inhoud overig naamlijst van diakenen en voorlezers, 1859-1908 (inv.nr. 62)
rooster van aftredeing van bestuurs- en commissieleden met opgave van namen, 1875-1945 (inv.nr. 63)
rooster van aftreding van diakenen, z.j. (inv.nr. 64)
kasboek, 1879-1947 (inv.nrs. 420-423)
tabellarisch kasboek, 1899-1959 (inv.nr. 434-438)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal
opmerkingen