Databank sport

 
English | Nederlands

Federatie van plaatselijke en gewestelijke Voetbalbonden

Naam Federatie van plaatselijke en gewestelijke Voetbalbonden
Opmerkingen over naam Ook als Federatie van Erkende Voetbal Bonden.
Plaats Utrecht
Provincie onbekend
Begindatum 4 april 1908 (oprichting)
Einddatum (opheffing)
Koninklijk Besluit 25 oktober 1919 no. 36
Doelstelling

De behartiging van de belangen der aangesloten bonden en de bevordering van het voetbalspel in het algemeen en in het bizonder, voor zooverre de beoefening daarvan wordt geregeld door die bonden.

Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B.
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Het nieuws van den dag 7 apr. 1908, p. 7 (oprichting te Utrecht).

Bijvoegsel Staatscourant 28 nov. 1919 no. 252 (KB; no. 4039; oprichting).

Algemeen sportblad 15 dec. 1932, p. 3 (25-jarig bestaan).

Sportkroniek 5 apr. 1928, p. 444 (20-jarig bestaan).

Sportkroniek 20 apr. 1933, p. 472 (historie bij 25-jarig bestaan).

Haagsche Voetbalbond. Jubileumboek bij het veertigjarig bestaan (1894-1934), p. 34 (oprichtingsdatum).