Databank sport

 
English | Nederlands

Zeeuwsche Korfbalbond

Naam Zeeuwsche Korfbalbond
Plaats Goes
Provincie Zeeland
Begindatum 9 augustus 1917 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 22 juli 1919 no. 43
Doelstelling

De korfbalsport in de provincie Zeeland te bevorderen.

Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Korfbal
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 18 sep. 1919 no. 201 (KB; no. 2970; oprichting en zetel).

Korfbal 3 dec. 1924, p. 4 (contacten met N.K.B.).

Zierikzeesche Nieuwsbode 25 feb. 1937, p. 1 (jaarvergadering; aansluiting N.K.B.).

Opmerkingen

De statuten van 1919 stelden: Lid kunnen zijn alle in Zeeland woonachtige personen, die de korfbalsport beoefenen.

In 1937 telde de Z.K.B. 12 clubs met 14 twaalftallen en 226 leden; Zierikzeesche Nieuwsbode 25 feb. 1937, p. 1.