Databank sport

 
English | Nederlands

Nederlandsche Heeren Korfbalbond

Naam Nederlandsche Heeren Korfbalbond
Provincie Gelderland
Begindatum 1921 (eerste vermelding)
Einddatum 1926 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Korfbal
Levensbeschouwing Neutraal
Officieel orgaan
  • Oostelijk sportblad De IJsselstreek
    mrt. 1923
Verantwoording gegevens

Nieuwe Rotterdamsche Courant 12 mei 1921, p. 26 (overzicht).

De Tijd 20 feb. 1922, p. 2 (voorstel katholieke grondslag verworpen).

De IJsselstreek 7 mrt. 1923, p. 404 (officieel orgaan).

Opmerkingen

De N.H.K.B. bestond in 1921 "reeds sedert verscheidene jaren"; Nieuwe Rotterdamsche Courant 12 mei 1921, p. 26 (overzicht).

 

In 1922 werd een voorstel van R.K.S.V. Juliana te Malden om de Bond op R.K. grondslag te vestigen met 10 tegen 8 stemmen verworpen; De Tijd 20 feb. 1922, p. 2.

 

De N.H.K.B. organiseerde competities in het Rijk van Nijmegen en de Lymers met heren-negentallen. In mrt. 1924 verwierp de algemene vergadering een voorstel om de bond onder te brengen in een R.K. bond met 7 tegen 6 stemmen; Vademecum KNKV.

NB in De IJsselstreek van mrt. 1924 hier geen bericht over!!!