Databank sport

 
English | Nederlands

Friesche Voetbalbond (F.V.B.)

Naam Friesche Voetbalbond (F.V.B.)
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 18 december 1904 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 12 augustus 1926 no. 30
Doelstelling

De beoefening van het voetbalspel in Friesland te bevorderen, om daarmede de lichamelijke opvoeding te dienen.

Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
 • Aangesloten bij

  K.N.V.B.

Officieel orgaan
 • Noordelijk sportblad. Weekblad voor de noordelijke provinciĆ«n
 • Noordelijk sportblad
  aug. 1920
 • Sportblad voor Friesland
  1922-1924
 • Sportblad voor de Noordelijke ProvinciĆ«n
  1924-1931
 • Noordelijk sportblad (het Groentje)
  1931
Verantwoording gegevens

Voetbal-almanak 1907-1908, p. 118-119 (ledenlijst).

Voetbal jaarboekje 1912-1913, p. 273-274 (ledenlijst).

Sportkroniek 6 mei 1914, p. 759 (officieel orgaan).

Sportblad voor Friesland 23 dec. 1924, p. 610 (overzicht historie F.V.B.).

Sportkroniek 5 jan. 1925, p. 10-11 (overzicht bij 20-jarig bestaan).

Sportblad voor Friesland 14 juli 1925, p. 234-235 (statuten).

Bijvoegsel Staatscourant 7 sep. 1926 no. 172 (KB; no. 833; zetel en oprichting).

Inventaris archief van de KNVB, p. 38.

Opmerkingen

Opgericht door vertegenwoordigers van Olympia (Leeuwarden), I.P. (Leeuwarden), Lycurgus (Sneek) en H.S.C. (Harlingen); Sportblad voor Friesland 23 dec. 1924, p. 610 en Bakker, o.c., p. 20.

In 1926 statutair opnieuw aangegaan voor 29 jaar vanaf 1 sep. 1926.

 

Het bestuur besloot op de vergadering van 16 nov. 1940 gehoor te geven aan het verzoek van de N.V.B. om naam te wijzigen in N.V.B. Onderafdeling Friesland te noemen; Noordelijk sportblad 19 nov. 1940, p. 10.