Databank sport

 
English | Nederlands

Noord-Veluwsche Voetbalbond

Naam Noord-Veluwsche Voetbalbond
Opmerkingen over naam Bond voor zaterdagclubs in de Veluwe.
Provincie Gelderland
Begindatum januari 1922 (eerste vermelding)
Einddatum 1922 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Voetbal
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Het Sportblad 2 feb. 1922, p. 15 (plan voor oprichting en erkenning Gld. V.B.).

Algemeen sportblad Utrecht 28 mrt. 1922, p. 274 (oprichting 18-3-1922 te Ermelo).

 

Opmerkingen

Het bestuur van de Gld. VB besloot op 22 jan. 1922 de N.V.B. te schrijven "betreffende een schrijven tot oprichting van een Noord-Veluwsche Voetbalbond" dat het hier geen bezwaar tegen heeft en deze nieuwe bond "speciaal voor elftallen uit de plaatsen op de Veluwe, waar Zondagvoetsbal verboden is" graag als onderafdeling zal erkennen; Het Sportblad 2 feb. 1922, p. 15.

 

Het bestuur van de U.P.V.B. besloot in vergadering van 4 feb. 1922 meer informatie over oprichting te vragen; Algemeen sportblad Utrecht 14 feb. 1922, p. 207.