Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke Nederlandsche Voetbal Bond (C.N.V.B.)

Naam Christelijke Nederlandsche Voetbal Bond (C.N.V.B.)
Alternatieve namen
  • Nederlandsche Zaterdagmiddag Voetbalbond (vóór nov. 1929)
Plaats Utrecht
Provincie onbekend
Begindatum 26 januari 1929 (oprichting)
Einddatum 1 augustus 1940 (opheffing)
Koninklijk Besluit 16 september 1936 no. 25
Doelstelling

1. het bevorderen van de beoefening der voetbalsport in Christelijke kringen in Nederland, voornamelijk als een middel voor lichamelijke ontwikkeling;

2. het leggen van een band tusschen de Christelijke sportbeoefenaars in het algemeen.

Werkingsgebied Landelijk
Soort sport Voetbal
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 24 jan. 1929, p. 43 (aankondiging vergadering).

Lichaamsoefening 31 jan. 1929, p. 54-55 (Ned. Zaterdagmiddag V.B.).

Sportkroniek 4 feb. 1929, p. 149 (Ned. Zaterdagmiddag V.B.).

Lichaamsoefening 7 feb. 1929, p. 71 (verslag oprichtingsvergadering).

Lichaamsoefening 4 sep. 1930, p. 442-444 (eerste jaarverslag).

Vlissingsche Courant 11 sep. 1934, p. 6 (oprichting Afd. XIII Zeeland op 8-9-1934 te Goes).

Lichaamsoefening 7 okt. 1936, p. 5 (Kon. goedkeuring).

Bijvoegsel Staatscourant 20 okt. 1936 no. 204 (KB; no. 830; plaats van vestiging).

De C.N.V.B.-er 18 jan. 1939, p. 1-2 (terugblik bij 10-jarig bestaan).

Opmerkingen

Opgericht in het C.J.M.V.-Gebouw, Domplein 25 te Utrecht. Alleen W.I.A. (Rotterdam), C.J.V. (Amersfoort), C.I.V. (Zwolle, sic) en E.S. (Arnhem) wilden N.C.V.B. als naam kiezen; Lichaamsoefening 7 feb. 1929, p. 71.

 

De naam C.N.V.B. werd aangenomen na een nieuwe enquête onder de belangstellende clubs; Lichaamsoefening 31 okt. 1929, p. 528.