Databank sport

 
English | Nederlands

Friesche Korfbalbond

Naam Friesche Korfbalbond
Provincie Friesland
Begindatum 14 april 1918 (oprichting)
Einddatum 30 juni 1969 (opheffing)
Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • K.N.K.B. (1922)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • K.N.K.B.

Officieel orgaan
  • Sportblad voor de Noordelijke ProvinciĆ«n
  • Noordelijk sportblad ('t Groentje)
    okt. 1931 -
Verantwoording gegevens

Korfbal 24 mrt. 1920, p. 1 (aansluiting bij N.K.B.).

Korfbal 2 juni 1920, p. 4 (omschrijving rechtsgebied).

Noordelijk sportblad 2 mei 1933, p. 12-13 (historie bij 15-jarig bestaan).

Nieuwsblad van Friesland 6 mei 1938, p. 13 (historie bij 20-jarig bestaan).

Noordelijk sportblad 10 mei 1938, p. 1-6 (jubileumnummer bij 20-jarig bestaan).

Noordelijk sportblad 12 mei 1943, p. 6 (historie bij 25-jarig bestaan).

Opmerkingen

Op 2 jan. 1915 werd in het Orange Hotel te Leeuwarden een bijeenkomst gehouden om de oprichting van een provinciale bond te bespreken; Korfbal 5 jan. 1916, p. 2.

 

Op 9 mei 1916 werd in Sneek over instelling van een competitie gesproken; Korfbal 16 mei 1917, p. 2.

 

Opgericht in "De Koornbeurs" te Gorredijk met vertegenwoordigers van Friso (Heerenveen), W.W.M.D. (Hemrik), W.K. (Jubbega), M.K.C. (Marum), Tijnje, Simmerwille (Ureterp) en T.O.G.O. (Wolvega). Sloot zich in 1922 aan bij de N.K.B.; bezat in 1922 40 clubs en in 1930 nog maar 12 en thans 27 clubs; Noordelijk sportblad 2 mei 1933, p. 12.

NB Nieuwsblad van Friesland 6 mei 1938, p. 13 geeft Friso Leeuwarden.