Databank sport

 
English | Nederlands

Diocesaan Haarlemsche Voetbalbond (D.H.V.B.)

Naam Diocesaan Haarlemsche Voetbalbond (D.H.V.B.)
Opmerkingen over naam Voluit Roomsch-Katholieke Diocesaan Haarlemsche Voetbalbond.
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 7 september 1919 (oprichting)
Einddatum 1 augustus 1940 (opheffing)
Koninklijk Besluit 7 april 1922 no. 52
Doelstelling

Om, met bescherming en verzorging der godsdienstig-zedelijke belangen, de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder onder Roomsch-Katholieken in het bisdom Haarlem, in Roomsch-Katholieke vereenigingen te behartigen.

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F.
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 16-17 juni 1922 no. 116 (KB; no. 1107; afkorting; oprichting en zetel).

Sport illustratie 15 mrt. 1932, p. 273 (oprichting en historie).

Sport illustratie 22 aug. 1939, p. 994 (oprichtingsdatum bij vierde lustrum).

Derks en Budel, Sportief en katholiek, p. 44 (oprichting).

Opmerkingen

Vanaf 1933/1934 hield de D.H.V.B. een verdeling aan in Afdeeling Noord, Centrum en Zuid; Sport illustratie 19 sep. 1933, p. 887.