Databank sport

 
English | Nederlands

Diocesane R.K. Gymnastiek Bond (R.K.G.B.) gevestigd in Breda

Naam Diocesane R.K. Gymnastiek Bond (R.K.G.B.) gevestigd in Breda
Opmerkingen over naam Ook als Bredaschen Gymnastiek Bond.
Plaats Breda
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 19 maart 1919 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 10 juni 1920 no. 65
Doelstelling

Volgens de Roomsch-Katholieke beginselen de beoefening der gymnastiek in ruimen zin te bevorderen en de godsdienstige en lichamelijke belangen van de mannelijke en vrouwelijke leden te behartigen.

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 29 juli 1920 no. 146 (KB; no. 1942).

Sport illustratie 22 apr. 1924, p. 403 (eerste lustrum).