Databank sport

 
English | Nederlands

Amstels Voetbal Belang

Naam Amstels Voetbal Belang
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum december 1900 (oprichting)
Einddatum juni 1903 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Het Sportblad 28 dec. 1900, p. 13-14 (oprichting; aangesloten clubs).

Algemeen Handelsblad 30 dec. 1900, p. 7 (oprichting en indeling).

Algemeen Handelsblad 16 feb. 1903, p. 2 (overleg met A.V.B.).

Algemeen Handelsblad 15 juni 1903, p. 1 (ontbonden).

Opmerkingen

Het Sportblad 28 dec. 1900, p. 13-14: "Onder de naam van “Amstels Voetbal Belang” heeft zich te Amsterdam een Voetbalbond gevormd, die zich ten doel stelt het voetbalspel te bevorderen door het uitschrijven, regelen en aanmoedigen van wedstrijden. Het Sportblad is als officieel orgaan aangenomen.

Tot dezen Bond zijn toegetreden: AVV Leonidas I en II, AVV SEVIOS I, AVV Quick Step I en II, AVV Swift I en II, AVV Voorwaarts I en II, AVV TOP I, AVV Advendo I, AVV Celeritas I, AVV VIOS I en AVV HBS I en II."

 

Het Sportblad 24 okt. 1902, p. 19: "Vooral voor jonge vereenigingen, die, noch financiëel, noch wat spelkwaliteit aangaat, in staat zijn voor een grootere Bond uit te komen, is Amstels Voetbal Belang een uitkomst en worden vaak bij deze vereen. goede grondslagen gelegd om later met succes in belangrijker comp. wedstrijden uit te komen, getuige het feit, dat o.a. de vereen. Sevios, Swift (bis), TOP enz., welke vereen. eerst voorbereid werden in bovengenoemde Bond, tot de comp. wedstr., waarin zij thans spelen, namelijk de 3e klasse N.V.B. en waarin zij niet het slechtste figuur maken."