Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Bond van Roomsch-Katholieke Voetbalvereenigingen (R.-K. A.V.B.)

Naam Amsterdamsche Bond van Roomsch-Katholieke Voetbalvereenigingen (R.-K. A.V.B.)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 27 februari 1919 (oprichting)
Einddatum juli 1940 (opheffing)
Koninklijk Besluit 23 maart 1921 no. 23
Doelstelling

De behartiging der gemeenschappelijke belangen der aangesloten vereenigingen volgens de R.-K. beginselen en de bevordering van de voetbalsport onder Roomsch-Katholieken.

Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Relaties
  • Opgegaan in

    Afdeling Amsterdam

Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 6-7 mei 1921 no. 87 (KB; no. 1179; afkorting en oprichting).