Databank sport

 
English | Nederlands

Nederlandsch Christelijk Gymnastiek Verbond (N.C.G.V.)

Naam Nederlandsch Christelijk Gymnastiek Verbond (N.C.G.V.)
Alternatieve namen
  • Christelijke Bond van Gymnastiek-vereenigingen in Nederland (vóór 28 dec. 1923)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 26 maart 1910 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 28 juli 1910 no. 66; 14 augustus 1911 no. 70; 6 mei 1922 no. 36; 29 juni 1925 no. 56; 1 februari 1935 no. 54
Doelstelling

De gymnastiek in het Nederlandsch Jongelingsverbond te bevorderen (1910).

Eenen band te vormen tusschen gymnastiekvereenigingen, die den grondslag genoemd in art. 2 onderschrijven, en in het algemeen de gymnastiek te bevorderen (1911).

Een band te vormen tusschen de Christelijke gymnastiekvereenigingen in Nederland, die den grondslag, genoemd in de artt. 2 en 3, onderschrijven [en] bevordering van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en de gymnastiek in het bijzonder (1925).

Een band te vormen tusschen de Christelijke gymnastiekvereenigingen in Nederland, die den grondslag, genoemd in de artt. 2 en 3, onderschrijven [en] bevordering van een lichamelijke opvoeding, die rekening houdt met de beginselen, neergelegd in art. 2, in het algemeen en de gymnastiek in het bijzonder (1935).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 4-5 sep. 1910 no. 206 (KB; no. 1127; oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 22 sep. 1911 no. 222 (KB; no. 1312; wijziging statuten).

Bijvoegsel Staatscourant 4 juli 1922 no. 128 (KB; no. 1323; wijziging statuten).

Lichaamsoefening 1 apr. 1925, p. 4-6 (chronologisch overzicht bij 15-jarig bestaan).

Bijvoegsel Staatscourant 31 juli-1 aug. 1925 no. 147 (KB; no. 669; naamswijziging).

Bijvoegsel Staatscourant 5-6 apr. 1935 no. 68 (KB; no. 293; wijziging statuten).

Middelburgsche Courant 6 apr. 1936, p. 3 (oprichting Kring Zeeland te Vlissingen).

Nieuwsblad van het Noorden 21 mrt. 1936, p. 14 (oprichting Kring Oost-Groningen in Stadskanaal).

Nieuwsblad van het Noorden 7 mrt. 1938, p. 21 (oprichting Kring Drenthe in Assen).

Opmerkingen

De wijziging in de statuten van 1922 betrof de instelling van de technische commissie.

Uit de statuten van 1935: de grondslag van den bond is de erkenning der Schriften van het Oude en Nieuwe Testament (art. 2) en het lidmaatschap eener Christelijke organisatie voor lichamelijke opvoeding moet onvereenigbaar geacht worden met dat eener neutrale (3).