Databank sport

 
English | Nederlands

Enschedesche Voetbalbond

Naam Enschedesche Voetbalbond
Opmerkingen over naam Zaterdagbond.
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Begindatum 1928 (eerste vermelding)
Einddatum 1930 (opheffing)
Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Voetbal
Speeldag Ook zaterdag
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag T.V.B. 1928-1929, p. 32 (zaterdag; contacten).

Oostelijk sportblad 4 aug. 1931, p. 13 (opgegaan in 1930 in T.V.B.).

Opmerkingen

Jaarverslag T.V.B. 1928-1929, p. 32: "De oprichting toch van een zich noemenden Enschedeschen Voetbalbond, waarbij zich enkele Christelijke Vereenigingen, de Onderw. Sport-Vereeniging, de Politie Sport-vereeniging en nog enkele andere hadden aangesloten, eischte voor een oogenblik de volle aandacht van Uw bestuur. Een conferentie met het Bestuur van dezen Bond, waarbij vooral werd aangedrongen op aansluiting bij den T.V.B. en door Uw bestuur een zeer tegemoetkomende houding werd aangenomen, had niet het gewenschte resultaat."

 

Site CVV Achilles Enschede: men speelde toen in de Enschedese Voetbalbond. In deze bond speelden toen o.a. E.P.S.V. (Enschedese Politie Sport Vereniging), A.S.V. (Ambtenaren Sport Vereniging) uit Hengelo, O.S.V. (Onderwijzers Sport Vereniging), H.V.V. (Handelsreizigers Voetbal Vereniging) en Quick, een scholierenelftal.

 

Omschreven als een zaterdagbond met o.a. "een onderwijzerssportvereeniging en de Enschedesche Politievereeniging", die in 1930 opging in de T.V.B. volgens het Jaarverslag van de T.V.B. 1930-1931; Oostelijk sportblad 4 aug. 1931, p. 13.