Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Volks Voetbalbond (A.V.V.B.)

Naam Amsterdamsche Volks Voetbalbond (A.V.V.B.)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 december 1904 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 27 mei 1919 no. 29
Doelstelling

Het volksvoetbal in Amsterdam en omliggende gemeenten te bevorderen en deszelfs toestanden te verbeteren.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Officieel orgaan
  • Volksvoetbal
    nov. 1905
  • Sportkroniek
    juli 1920 - aug. 1922
  • Voetbal
    1922? -1930
Verantwoording gegevens

Algemeen Handelsblad 10 dec. 1904, p. 2 (oprichting).

Sportkroniek 21 dec. 1905, p. 385 (maandblad Volksvoetbal als officieel orgaan).

Voetbal-almanak 1905-1906, p. 313-318 (beschouwing; leden; eindstanden).

Voetbal-almanak 1906-1907, p. 56-59 (ledenlijst; eindstanden).

Het Sportblad 17 okt. 1907, p. 6 (verhouding met A.V.B.).

Voetbal-almanak 1908-1909, p. 225-226 (ledenlijst).

Voetbal jaarboekje 1912-1913, p. 269-270 (idem).

Bijvoegsel Staatscourant 21 juli 1919 no. 159 (KB; no. 2386; oprichting en zetel).

Sportkroniek 3 dec. 1919, p. 459 (15-jarig jubileum).

Sportkroniek 7 juli 1919, p. 32 (officieel orgaan).

Sportkroniek 28 aug. 1922, p. 1066 (eigen officieel orgaan vanaf 1 sep.).

Sportkroniek 4 dec. 1924, p. 1506 (20-jarig bestaan).

Sportkroniek 27 feb. 1928, p. 257 (blad Voetbal verdwenen).

Sportkroniek 13 jan. 1930, p. 59 (officieel orgaan).

Adresboek K.N.V.B. 1933-1934.

Jaarverslag A.V.V.B. 1934-1935, p. 2 (officieel orgaan).

Opmerkingen

F.X.A. Drilling, later ere-voorzitter van Blauw Wit, wordt genoemd als stichter van de A.V.V.B.; Sportkroniek 30 dec. 1921, p. 657.

 

De Bond had in 1905-1906 14 clubs; Voetbal-almanak 1905-1906, p. 316-317.

In 1923-1924 54 clubs; Adreslijst N.V.B. 1923-1924, p. 228.

 

In 1907 erkende de N.V.B. de A.V.V.B. "als leidend lichaam op het gebied van Volksvoetbal te Amsterdam"; Het Sportblad 5 feb. 1907, p. 2.

 

"In 1904 opgericht met het doel ongeorganiseerd arbeiders-voetbal, waarvoor men in den A.V.B. geen plaats wist te maken, te regelen en tot bloei te brengen"; Sportkroniek 3 dec. 1919, p. 459.