Databank sport

 
English | Nederlands

Turnkring Holland's Noorderkwartier

Naam Turnkring Holland's Noorderkwartier
Alternatieve namen
  • Bond van Gymnastiekvereenigingen Hollands Noorderkwartier (1905)
Plaats Nederland
Provincie Noord-Holland
Begindatum 26 maart 1905 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V.
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 139 (ledenlijst).

Het Turnblad 2 apr. 1925, p. 109 (oprichting en 20-jarig bestaan).

Het Turnblad 17 apr. 1925, p. 125 (opgericht als Bond van Gymnastiekvereenigingen Hollands Noorderkwartier).

Opmerkingen

Het Turnblad 2 apr. 1925, p. 109: "Hollands Noorderkwartier behoort tot een der oudste organisaties, die vroeger onder den naam van "Turnbonden" naast het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond verrezen en die een meer locale propaganda van de turnzaak beoogden. Naderhand werden deze turnbonden in het K.N.G.V.-verband opgenomen en werden zij in "Turnkringen" herdoopt". Bezat in 1925 17 clubs.