Databank sport

 
English | Nederlands

Nederlandsche Christelijke Voetbal Bond

Naam Nederlandsche Christelijke Voetbal Bond
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 6 maart 1926 (oprichting)
Einddatum 1926 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 27 okt. 1925, p. 675-676 (stichting comité tot oprichting N.C.V.B.).

Sport illustratie 16 mrt. 1926, p. 172 (oprichting en waardering).

Lichaamsoefening 10 mrt. 1926 (oprichtingsvergadering).

Algemeen sportblad 22 juli 1926, p. 2 (oprichting).

Opmerkingen

Sport illustratie 27 okt. 1925, p. 675-676 reageerde positief op de stichting van een comité van actie tot de oprichting van een Nederlandschen Christelijke Voetbalbond in Rotterdam.

 

Verslag vergadering Comité tot oprichting Ned. Chr. Voetbal Bond 6 mrt. te Utrecht: besluit om vorming van bond federatief te laten geschieden en samenstelling hoofdartikelen: Art. 1 De Naam Ned. Chr. Voetbalbond (N.C.V.B.) en Art. 2 Deze N.C.V.B. is opgericht 6 maart 1926 te Utrecht en stelt zich ten doel het voetbal op werkdagen te bevorderen; Lichaamsoefening 10 mrt. 1926.