Databank sport

 
English | Nederlands

Nederlandsche Schaakbond [N.S.B.]

Naam Nederlandsche Schaakbond [N.S.B.]
Opmerkingen over naam Vanaf 1935 Koninklijke Nederlandsche Schaakbond.
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 23 mei 1873 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 2 februari 1904 no. 14; 31 december 1931 no. 140
Doelstelling

Het schaakspel in Nederland in stand te houden, uit te breiden en te ontwikkelen [...] door het uitgeven van een schaaktijdschrift en door het houden van schaakwedstrijden (1904).

Werkingsgebied Landelijk
Soort sport Schaken
Levensbeschouwing Neutraal
Officieel orgaan
  • Jaarboekje
    1873-1892
  • Tijdschrift van den (Koninklijken) Nederlandschen Schaakbond
    1893-
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 25 feb. 1904 no. 47 (KB; no. 151; zetel; aangegaan 29 jaar vanaf 1-1-1903).

Bijvoegsel Staatscourant 29-30 jan. 1932 no. 20 (KB; no. 128; verlenging).

Scholten, "Het loopt ongenadiglijk mat", p. 98, 115-117 en 389-393.

Opmerkingen

Op 8 juni 1926 werd de vereniging "Het Nationaal Schaakgebouw" opgericht met zetel in Den Haag voor de vorming en instandhouding van "een centrum ten dienste van de Nederlandsche schaakspelkunst" in Den Haag en de instelling van een fonds voor schaakdoeleinden; met KB 28 juli 1926 no. 26; Bijvoegsel Staatscourant 24 aug. 1926 no. 163 (KB; no. 695).