Databank sport

 
English | Nederlands

Diocesane R.K. Gymnastiekbond Bisdom 's-Hertogenbosch (R.K.G.B.)

Naam Diocesane R.K. Gymnastiekbond Bisdom 's-Hertogenbosch (R.K.G.B.)
Opmerkingen over naam Ook als Bosschen Diocesanen Gymnastiek Bond.
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 4 mei 1919 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 13 november 1920 no. 78
Doelstelling

Volgens de Roomsch-Katholieke beginselen de beoefening der gymnastiek in ruimen zin te bevorderen en de godsdienstige, zedelijke, lichamelijke en maatschappelijke belangen van mannelijke en vrouwelijke gymnasten te behartigen.

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 27 dec. 1920 no. 252 (KB; no. 3403).

Sport illustratie 14 juni 1938, p. 774 (foto uitvoering).

Katholieke sport 19 mrt. 1940, p. 68 (oprichtingsdatum).

Opmerkingen

Verwijzing naar de R.K.G.B. die op 15 apr. 1921 onder no. 449 bisschoppelijke goedgekeurde statuten bezat; Sport illustratie 1 apr. 1930, p. 345.