Databank sport

 
English | Nederlands

Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond (K.N.G.V.)

Naam Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond (K.N.G.V.)
Opmerkingen over naam Sinds 18 juli 1919 Koninklijk.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 15 maart 1868 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 22 juli 1913 no. 71; 19 augustus 1920 no. 76; 24 april 1926 no. 31; 2 november 1931 no. 50; 4 maart 1935 no. 91
Doelstelling

De gymnastiek te bevorderen en daardoor de volkskracht naar lichaam en geest te verhoogen en te veredelen (1913, 1926 en 1931).

De gymnastiek in den ruimsten zin des woords te bevorderen en daardoor de volkskracht naar lichaam en geest te verhoogen en te veredelen (1935).

Werkingsgebied Landelijk
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Nederlandsche Sport 12 aug. 1893, p. 14 (viering 25-jarig bestaan in Amsterdam).

Bijvoegsel Staatscourant 25 sep. 1913 no. 224 (KB; no. 1287; verlenging).

Bijvoegsel Staatscourant 24 sep. 1920 no. 186 (KB; no. 2396 vanwege toevoeging Koninklijk).

Bijvoegsel Staatscourant 28-29 mei 1926 no. 101 (KB; no. 406; nieuwe statuten en verlenging).

Bijvoegsel Staatscourant 11-12 dec. 1931 no. 241 (KB; no. 1164; nieuwe statuten).

Bijvoegsel Staatscourant 12-13 apr. 1935 no. 73 (KB; no. 367; verlenging).

Opmerkingen

Koningin Wilhelmina was sinds 24 juni 1902 Beschermvrouwe van het N.G.V. en gaf het op 18 juli 1919 het predikaat "Koninklijk" bij het 50-jarig bestaan; Het Turnblad 2 sep. 1938, p. 137.

 

Het N.G.V. had vanaf 1 jan. 1942 geen proefleden meer, aangezien het leidende organisatie was geworden; Het Turnblad 14 nov. 1941, p. 178.